Zelfregulatie bij kinderen en adolescenten


INSCHRIJVEN Dinsdag 10 april 2018 Veenendaal
 

Zelfregulatie bij kinderen en adolescenten
Snel afgeleid zijn, woedeaanvallen, moeite om te plannen, huiswerk weer vergeten… Sommige kinderen hebben meer moeite dan andere kinderen om hun gedrag, gedachten of gevoelens te reguleren.

Zelfregulatie is het vermogen om controle uit te oefenen over gedrag, cognities en emoties. Het stelt kinderen in staat om goede keuzes te maken uit de eigen gedragsmogelijkheden en dit gedrag zelf of samen met anderen te realiseren, evalueren en verbeteren. Zoals controle bij stressvolle situaties, het omgaan met heftige emoties of het tonen van doelgericht gedrag.

Een goede zelfregulatie is van cruciaal belang voor een optimale sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en een belangrijke voorspeller voor goede leerresultaten en sociaal succes. Hoewel de mate van zelfregulatie per kind verschilt, lijken zelfregulatieproblemen zeker bij kinderen met ADHD, ASS, ODD, CD, emotieregulatie- of leerproblemen een belangrijke rol te spelen.

Tijdens het congres gaan deskundige sprekers in op de rol die zelfregulatie speelt bij verschillende stoornissen en problemen. Wat weten we? Wat betekent dat? Kunnen we zelfregulatie versterken? Hoe verhoudt zelfregulatie zich tot executieve functies? En wat kunnen we – thuis en in de klas – voor deze kinderen en adolescenten doen?
 
Programma
09.00 uur u Registratie en koffie

10.00 uur u Opening dagvoorzitter
10.00 uur u Zelfregulatie(problemen) bij kinderen en jongeren
10.00 uur u Carolien Rieffe

10.15 uur u Zelfregulatie en gedragsproblemen
10.15 uur u Zelfregulatie bij jonge kinderen met een hoog risico op gedragsproblemen
10.15 uur u Jill Suurland

11.15 uur u Koffiepauze

11.45 uur u Zelfregulatie bij ontwikkelingsstoornissen
11.45 uur u Versterken van zelfregulatie bij kinderen met zwakke executive functies
11.45 uur u Esther ten Brink

12.45 uur u Lunch

13.45 uur u Zelfregulatie en emotionele problemen
13.45 uur u De ontwikkeling van sociale competentie en emotieregulatie
13.45 uur u Carolien Rieffe

14.45 uur u Koffiepauze

15.15 uur u Zelfregulatie en leerproblemen
15.15 uur u Gedrag en emoties in de klas
15.15 uur u Marthe van der Donk

16.15 uur u Borrel
 

Zelfregulatie en gedragsproblemen bij jonge kinderen
Kinderen die op jonge leeftijd een hoge mate van boosheid, frustratie en agressief gedrag laten zien hebben een verhoogd risico op problemen later in de ontwikkeling. Dit risico is extra groot als deze kinderen al tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren blootgesteld zijn aan risicofactoren als psychische problemen bij moeder, roken en stress door geldzorgen of de afwezigheid van sociale steun. Echter, de mate waarin deze factoren de ontwikkeling van het kind beïnvloeden hangt deels af van het vermogen tot zelfregulatie. Zelfregulatie ontwikkelt zich al in het eerste levensjaar en kan op verschillende niveaus in kaart worden gebracht.
In deze lezing zal Jill Suurland ingaan op zelfregulatie bij jonge kinderen (jonger dan 5 jaar) en bespreken hoe het goed in kaart brengen van zelfregulatie ons meer inzicht kan geven in welke kinderen extra kwetsbaar zijn voor de ontwikkeling van gedragsproblemen. Hierbij maakt zij gebruik van recente wetenschappelijke kennis, onder andere uit haar promotieonderzoek naar de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen uit een hoog-risicopopulatie.

Spreker: dr. Jill Suurland


Zelfregulatie bij kinderen en jongeren met ASS en ADHD
Zelfregulatie is een voorwaarde om je als kind te kunnen handhaven: thuis, op school en in sociale situaties. Executieve functies (EF) zijn deeldomeinen van zelfregulatie, evenals motivationele en emotionele processen. Door executieve functies in hun dagelijks leven te trainen, krijgen kinderen met EF-problemen, zoals kinderen met ontwikkelingsstoornissen, meer vat op hun denken, voelen en gedrag. Deze training vergt inspanning en vraagt om inzet en motivatie. Daarbij is psycho-educatie, waarbij een koppeling wordt gelegd tussen de problemen in het dagelijks leven en de te trainen EF functies, essentieel. Naast aanpassing van eisen in de omgeving en compensatie van ontbrekende vaardigheden kan er bovendien een keuze worden gemaakt voor een trainingsprogramma, zoals Braingame Brian. 
In deze lezing laat Esther ten Brink aan de hand van het werkboek Zelfregulatie, diagnostiek en behandeling van EF problemen bij kinderen (Ten Brink & Ponsioen, 2014) zien hoe een trainingsprogramma kan worden opgezet voor zelfregulatieproblemen bij kinderen met ADHD of ASS. Daarbij biedt zij ook handvatten om neuropsychologische theorie en diagnostiek om te zetten in praktische behandeladviezen. 
 
Spreker: drs. Esther ten Brink


Zelfregulatie en emotionele problemen
Emoties hebben een belangrijke en sterke communicatieve functie. Ze laten zien wat echt belangrijk is voor een persoon, en welke doelen iemand nastreeft. Echter, het ongecensureerd uiten van emotionele reacties is niet alleen ongepast, maar kan ook relaties verpesten. Boosheid botweg uiten zoals je het voelt opkomen, kan nog wel als je 2 jaar oud bent, maar niet meer als je 8 of 12 jaar oud bent. Na de kleutertijd wordt er verwacht dat kinderen een zekere mate van zelfregulatie toepassen en dit ook steeds verder verfijnen. Deze zelfregulatie is nodig om de scherpe randjes van die eerste vlaag van woede of verdriet af te halen, voordat kinderen, adolescenten en ook volwassenen zich uiten naar anderen toe.
In deze lezing zal Carolien Rieffe bespreken wat kinderen en adolescenten nodig hebben voor een goede ontwikkeling in emotieregulatie, welk ontwikkelingspatroon we hierin kunnen zien, en welke problemen zij daarbij kunnen ondervinden.
 
Spreker: prof.dr. Carolien Rieffe
 

Zelfregulatie, gedrag en emoties in de klas
Een groot gedeelte van de kinderen doorloopt de basisschool- en middelbare school tijd zonder al te veel problemen. Maar wat heeft het voor gevolgen als kinderen niet goed in staat zijn om doelen te stellen, hun emoties onder controle te houden of hun werk te organiseren? Goede zelfregulatievaardigheden – de mogelijkheid om de eigen emoties en cognitieve processen te sturen die nodig zijn voor doelgerichte acties – zijn van cruciaal belang bij het leren.
In deze presentatie zal Marthe van der Donk bespreken hoe problemen met zelfregulatievaardigheden tot uiting kunnen komen in de klas en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Ook zal er aandacht zijn voor recente wetenschappelijke inzichten, onder andere voor het trainen van zelfregulatievaardigheden, en hoe deze bruikbaar zijn voor de praktijk.
 
Spreker: dr. Marthe van der Donk
 
drs. Esther ten Brink
Esther ten Brink is als psychotherapeut/GZ psycholoog en cognitief gedragstherapeut werkzaam bij Lucertis (kinder- en jeugdpsychiatrie). Tevens is zij zorgpadexpert ADHD binnen Lucertis en supervisor voor de VGCT.
 
dr. Marthe van der Donk
Marthe van der Donk is ontwikkelingspsycholoog en gepromoveerd op een onderzoek naar het trainingsprogramma Beter bij de les bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie – De Bascule.
 
prof.dr. Carolien Rieffe
Carolien Rieffe is bijzonder hoogleraar Sociale en Emotionele Ontwikkeling bij Kinderen met Auditieve en/of Communicatieve Beperkingen op de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.
 
dr. Jill Suurland
Jill Suurland is orthopedagoog en gepromoveerd op een onderzoek naar de vroege preventie van antisociaal gedrag aan de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. Vanaf april is zij verbonden aan de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam.
 
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met zelfregulatieproblemen bij kinderen en jongeren.
 
Accreditaties
Accreditatie wordt aangevraagd voor: kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO) en klinisch (neuro)psychologen (FGZPt).
 
Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 
Deelname
Tot en met 28 februari 2018 kunt u gebruikmaken van een vroegboekkorting van 30 euro!
Early bird tarief van € 229,-
 
Vanaf 1 maart 2018 kost deelname aan het congres € 259,-. Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).
 
11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Annuleren is mogelijk tot 13 maart 2018. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Wij brengen dan alleen € 45,- administratiekosten in rekening. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 13 maart 2018 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 


 
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
www.hotelveenendaal.com

Openbaar Vervoer
Hotel Veenendaal ligt op slechts enkele minuten loopafstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station. Bekijk hier de wandelroute van het station naar het hotel.

Met de auto
Hotel Veenendaal ligt direct aan de A12 en is ideaal bereikbaar met de auto. Bovendien parkeert u gemakkelijk en gratis in de ruime parkeergarage.

Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-WEST.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor.
Bij de tweede rotonde neemt u de tweede afslag.

Of plan uw route met Google Maps.
 

 
INSCHRIJVENBROCHURE