Zelfregulatie bij jongeren met autisme Online


PRESENTATIE Online-workshop 15 september 2020
 

Veel jongeren met autisme hebben moeite met zelfregulatie. Ze worden vaak boos of raken gefrustreerd, waardoor ze – meestal onbedoeld – agressief kunnen reageren of ruzie krijgen. Of ze trekken zich juist terug en vermijden contact met de mensen om hen heen.

De oorzaak van hun boosheid en frustratie is – net als bij jongeren zonder diagnose – een unieke combinatie van persoonlijkheid, temperament en ervaringen uit het verleden. Maar vaak spelen ook autisme-specifieke oorzaken een rol. Zoals overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels, communicatieproblemen, moeite met schakelen en flexibel zijn, en het niet los kunnen laten van gedachtes over onrechtvaardigheid.

Zelfregulatie bij jongeren met autisme is een programma dat jongeren leert om beter om te gaan met boosheid, onrecht en frustratie. In deze workshop laat Jeroen Bartels zien hoe je jongeren met autisme kunt helpen om aan de slag te gaan met het programma.

Na een inleiding over het verband tussen autisme en zelfregulatieproblemen gaat Jeroen Bartels in op de verschillende stappen van het programma. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.: indicatiestelling, herkennen en reguleren van lichamelijke signalen van boosheid, cognitieve interventies, oplossingsvaardigheden en het systemisch opstellen van een signaleringsplan bij jongeren met autisme. Tijdens de workshop is er volop ruimte voor casuïstiek en het bespreken van valkuilen en dilemma’s.

Programma

13.15 u ‘Inloop’
13.30 u Start online workshop (live en interactief)
16.30 u Einde
 
Leerdoelen
Na het volgen van deze workshop:
• heeft u inzicht in het ontstaan van zelfregulatieproblemen bij jongeren met autisme.
• herkent u de mogelijkheden en valkuilen bij de behandeling van zelfregulatieproblemen bij deze doelgroep.
• kent u de specifieke aandachtspunten bij het toepassen van behandeltechnieken bij jongeren met ASS.
• en bent u op de hoogte van en heeft u geoefend met een aantal cognitief gedragstherapeutische behandeltechnieken om communicatieve vaardigheden om goed af te stemmen op jongeren en ze een stap verder te helpen op het gebied van zelfregulatievaardigheden.
 
Jeroen Bartels
Jeroen Bartels is gz-psycholoog en werkt met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en zelfcontroleproblemen. Hij was verbonden aan De Bascule Kinder- en jeugdpsychiatrie en Voorzet Behandeling voor volwassenen. Momenteel werkt hij als behandelaar binnen de hulpverlening wisselend in Spanje en Nederland en als docent bij verschillende nascholingsorganisaties. 
 
Doelgroep
Psychologen, orthopedagogen, (psycho)therapeuten, eerstelijnspsychologen, spv’ers, coaches en andere hulpverleners die in hun werk in aanraking komen met jongeren met een autismespectrumstoornis en zelfregulatieproblemen.
 
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO) en jeugdprofessionals (SKJ).

De SKJ heeft de workshop met 3 punten geaccrediteerd voor jeugdprofessionals (SKJ205868).

NIP K&J en NVO OG hebben de workshop als volgt geaccrediteerd:
• herregistratie: 3 punten
• opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
• opleiding – behandeling: 1,0 punten

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij bovenstaand register hebben we uw registratienummer nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer doorgeven. Het is belangrijk dat u een (correct) registratienummer doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en de betreffende bijeenkomst naar info@11congressen.nl.

Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is deelname verplicht.
 

Deelname
Deelname aan de workshop kost € 145,-. Dit is inclusief het nieuwe boek van Jeroen Bartels Zelfregulatie bij jongeren met autisme (ter waarde van € 25,-).
U ontvangt het boek per post.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

Annulering
Annuleren is mogelijk tot 18 augustus 2020. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan wel € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 18 augustus 2020 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie wordt gemeld.
 

Online
Deze workshop wordt live en interactief online gegeven. Voor de workshop ontvangt u een email met uitnodigingslink om deel te nemen. Daarvoor is geen speciale software nodig. U kunt gewoon via de internetbrowser van uw computer of laptop deelnemen.
 

Hogrefe Uitgevers

Hogrefe Uitgevers geeft tests en boeken uit voor professionals in de psychologie, psychiatrie en psychotherapie. Hieronder treft u een selectie aan van een aantal uitgaven over autisme.

Klik op de omslagen voor meer informatie.

Cognitieve gedragstherapie bij autismeSpek_Autismespectrumstoornissen bij volwassenenMindfulness bij volwassenen met autisme
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Alle deelnemers ontvangen het boek
Zelfregulatie bij jongeren met autisme van Jeroen Bartels!