Verbindend gezag bij gedragsproblemen Online


INSCHRIJVEN Donderdag 3 februari 2022 ONLINE
 

Verbindend gezag bij gedragsproblemen
In onze huidige maatschappij werkt de oude autoriteit niet meer. Hoe geef je grenzen, regels en structuur aan op een manier die bij de jeugd van vandaag past? Hoe blijf je tegelijkertijd in contact met kinderen en jongeren. Dit kan zeker lastig zijn als er sprake is van gedragsproblemen zoals schoolweigering, weglopen, agressie of verslaving (drugs, game, drank).

Verbindend gezag, Geweldloos verzet en Waakzame zorg zijn onderdeel van Nieuwe autoriteit dat Haim Omer heeft ontwikkeld om negatieve interactiepatronen en machteloosheid te doorbreken. Het biedt handvatten om de band met het kind te versterken zonder dat er in destructief en onacceptabel gedrag wordt meegegaan.

In deze online-workshop laat Ilse van den Heuvel zien hoe Nieuwe autoriteit er in de praktijk uit kan zien. Aan de hand van praktische oefeningen komen verschillende interventies van Verbindend gezag en Geweldloos verzet aan bod: zoals relatiegebaren, vastberaden aanwezigheid, uitgestelde reactie, escalatie-ladders en sit-ins.

Deze workshop wordt op donderdag 3 februari 2022 online gegeven.
Deelnemers ontvangen van tevoren inloggegevens om deel te nemen.

 
Programma

13.15 uuruu Inlog en inloop
13.30 uuruu Online-workshop (live en interactief)
16.30 uuruu Einde
 
Leerdoelen
Na het volgen van deze workshop:
• heeft u inzicht in de theorie en achtergrond van Nieuwe autoriteit van Haim Omer
• heeft u kennis genomen met Geweldloos verzet, Verbindend gezag en Waakzame zorg
• weet u welke praktische interventies er vanuit Verbindend gezag en Geweldloos verzet kunnen worden ingezet
• weet u hoe u hoe en wanneer u deze kunt inzetten bij jongeren met gedragsproblemen.
 
Ilse van den Heuvel
Ilse werkte meer dan 20 jaar in de gespecialiseerde jeugdzorg, als gezinshulpverlener, manager, intervisor en trainer. In 2013 kwam ze in contact met de methode van Haim Omer en bracht deze training binnen de gespecialiseerde jeugdzorg in West-Brabant. Sinds 2018 biedt ze trainingen aan professionals in het onderwijs en de GGZ. 
 
 
 
Doelgroep
Psychologen, orthopedagogen, (psycho)therapeuten, eerstelijnspsychologen, spv’ers, coaches en andere hulpverleners die in hun werk in aanraking komen met jongeren met een gedragsproblemen.
 
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd en toegekend voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP) en orthopedagogen (NVO).

Jeugdprofessionals kunnen door deze accreditatie hun deelname ook opvoeren bij de SKJ.

Bij voldoende belangstelling kan er accreditatie aangevraagd worden bij specifieke registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij bovenstaand register hebben we uw registratienummer nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer doorgeven. Het is belangrijk dat u een (correct) registratienummer doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en de betreffende bijeenkomst naar info@11congressen.nl.

Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid verplicht.
 

Deelname
Deelname aan de masterclass kost € 145,-.

Dit is inclusief het boek van Nieuwe autoriteit voor ouders van Haim Omer (ter waarde van € 20,-). Het boek wordt naar het adres gestuurd dat u opgeeft bij aanmelding.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

Annulering
Annuleren is mogelijk tot 6 januari 2022. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan wel € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 6 januari 2022 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie wordt gemeld.
 

Deze workshop wordt op 3 februari 2022 live en interactief online gegeven. Voor de workshop ontvangt u een email met uitnodigingslink om deel te nemen. Daarvoor is geen speciale software nodig. U kunt gewoon via de internetbrowser van uw computer of laptop deelnemen.
 

Hogrefe Uitgevers

Hogrefe Uitgevers geeft tests en boeken uit voor professionals in de psychologie, psychiatrie en psychotherapie. Hieronder treft u de boeken van Haim Omer aan die zij uitgeven.

Klik op de omslagen voor meer informatie.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Alle deelnemers ontvangen het boek
Nieuwe autoriteit voor ouders
van Haim Omer!