TOS bij kinderen en jongeren 2018


PRESENTATIES Dinsdag 6 november 2018 Veenendaal
 

Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) worden vaak niet of (te) laat gesignaleerd. Toch komt TOS relatief veel voor: uit onderzoek blijkt dat ongeveer 7% van de kinderen een TOS heeft. Dat betekent dat in elke klas van 30 kinderen gemiddeld 2 kinderen een taalstoornis hebben…

Een van de redenen waarom TOS vaak niet wordt herkend, is dat de taalproblemen zeer divers zijn. Kinderen met een TOS kunnen zowel moeite hebben met het begrijpen als het produceren van taal. Daarbij verschillen de symptomen niet alleen per kind, maar veranderen ook weer naarmate kinderen ouder worden.

Hoe verschillend de symptomen wellicht ook, de impact is voor de meeste kinderen zonder meer ingrijpend. Niet alleen op cognitief, maar ook op sociaal-emotioneel vlak.

Tijdens het congres zullen deskundige sprekers als Rob Zwitserlood, Constance Visser, Daan Hermans, Francien Coster, Neeltje van den Bedem en Bernadette Sanders ingaan op een aantal belangrijke vragen. Wat weten we over TOS? Hoe is TOS te herkennen? Hoe hangt TOS samen met andere stoornissen (bijv. gedragsproblemen)? Welke rol spelen executieve functies? Wat betekent TOS voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren? En wat kunnen we voor hen doen, in therapie en in de klas?

Tijdens het congres kunnen deelnemers ook in gesprek met ervaringsdeskundigen Mariëlle Vermeulen, Beau Verhaar en Jerome Vergne van de TOSfabriek, Kentalis. Zij kunnen uit eigen ervaring vertellen over TOS en wat het betekent om TOS te hebben.
 
Programma

09.00 uur u Registratie en koffie

09.45 uur u Opening dagvoorzitter Berrie Gerrits

09.50 u TOS herkennen, begrijpen en behandelen: de stand van zaken
09.50 u Rob Zwitserlood
10.45 u Neuropsychologie van TOS
10.45 u Constance Vissers en Daan Hermans

11.40 uur u Koffiepauze

12.05 u TOS en gedragsproblemen
12.05 u Francien Coster

13.00 uur u Lunch

14.00 u TOS en emotionele competentie
14.00 u Neeltje van den Bedem

14.55 uur u Koffiepauze

15.20 u TOS in de klas
15.20 u Bernadette Sanders

16.15 uur u Borrel
 

Deelnemers kunnen de presentaties hier downloaden.
 
dr. Rob Zwitserlood
Rob Zwitserlood is klinisch linguïst en logopedist, senior onderzoeker bij het Lectoraat logopedie van Hogeschool Utrecht en docent Logopediewetenschap aan de Universiteit Utrecht.
 
 
dr. Constance Vissers
Constance Vissers is gz-psycholoog en klinisch neuropsycholooog. Ze is werkzaam in een eigen praktijk en verbonden aan Koninklijke Kentalis en de sectie orthopedagogiek van de Radboud universiteit.
 
 
dr. Daan Hermans
Daan Hermans is cognitief psycholoog en werkzaam als senior onderzoeker bij Kentalis.
 
 
 
dr. Francien Coster
Francien Coster is orthopedagoog-generalist en verbonden aan de afdeling KNO, Universitair Audiologisch Centrum UMCG, Groningen en het Lectoraat ‘Kind, Taal, en Ontwikkeling’ van de Hanzehogeschool Groningen.
 
drs. Neeltje van den Bedem
Neeltje van den Bedem is pedagoge en taalkundige. Momenteel rond zij aan de vakgroep Ontwikkelings- & onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden haar promotieonderzoek af naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een TOS.
 
drs. Bernadette Sanders
Bernadette Sanders is orthopedagoog en werkt bij het SWV Drechtsteden. Daarnaast is ze eigenaar van Smartonderwijs en geeft lezingen en workshops over leer- en gedragsproblemen. Ze is auteur van het boek Taalontwikkelingsstoornissen in de klas.
 
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, logopedisten, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren met taalontwikkelingsproblemen.
 
Accreditaties
Accreditatie is aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), logopedisten (NVLF), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt) en jeugdprofessionals (SKJ).

• De NVLF heeft het congres met 4,5 punt geaccrediteerd voor logopedisten.
• De SKJ heeft de workshop met 5,5 punten geaccrediteerd voor jeugdprofessionals (SKJ202430).
• De FGZPt heeft het congres met 2 punten geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.
• NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
– herregistratie: 4,5 punten
– opleiding – diagnostiek: 1,5 punten
– opleiding – behandeling: 0,5 punten

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 

Deelname
Deelname aan het congres kost € 259,-.

Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).
 
11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Annuleren is mogelijk tot 9 oktober 2018. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Wij brengen dan alleen € 45,- administratiekosten in rekening. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 9 oktober 2018 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen door een collega, mits dit van tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 


 
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
www.hotelveenendaal.com

Openbaar Vervoer
Hotel Veenendaal ligt op slechts enkele minuten loopafstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station. Bekijk hier de wandelroute van het station naar het hotel.

Met de auto
Hotel Veenendaal ligt direct aan de A12 en is ideaal bereikbaar met de auto. Bovendien parkeert u gemakkelijk en gratis in de ruime parkeergarage.

Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-WEST.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor.
Bij de tweede rotonde neemt u de tweede afslag.

Of plan uw route met Google Maps.