Pubercongres 2019


PRESENTATIES Donderdag 28 november 2019 
 

Pubercongres 2019
De puberteit is een heftige periode voor jongeren. Niet alleen verandert er om hen heen veel, ook hun lichaam en brein zijn volop in ontwikkeling: de middelbare school vergt meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, nieuwe vrienden roepen vragen op over de eigen identiteit en zelfvertrouwen, hormonale veranderingen zorgen voor stemmingsschommelingen en ontwikkelingen in hun brein leiden tot meer experimenteer- en risicogedrag.

Vaak gaat het goed en is de puberteit een spannende tijd met toenemende vrijheid en autonomie. Maar soms houden al deze sociale, emotionele, cognitieve en hormonale ontwikkelingen helaas geen gelijke tred en kunnen ze voor stress, onzekerheid, opstandig gedrag, angst en depressie zorgen.

Tijdens het congres op 28 november gaan deskundige sprekers in op de ontwikkelingen die pubers doormaken en welke problemen zij daarbij kunnen ondervinden. Ook wordt er gekeken hoe eventuele problemen te voorkomen zijn. En als dat niet lukt, hoe we hen kunnen helpen of hoe we er zelf beter mee om kunnen gaan.
 
Programma

09.00 uur u Registratie en koffie

09.45 uur u Opening dagvoorzitter Berrie Gerrits

09.50 u Depressie en angst bij adolescenten
09.50 u Wat kun je doen voor jongeren met internaliseringsproblemen?
09.50 u Yvonne Stikkelbroek
10.45 u Het puberbrein 2.0
10.45 u Over stress, risicogedrag en sociale ontwikkeling
10.45 u Jiska Peper

11.40 uur u Koffiepauze

12.05 u Social media en psychosociale problemen
12.05 u Over online vergelijken, zelfbeeld en zelfvertrouwen
12.05 u Helen Vossen

13.00 uur u Lunch

14.00 u Puberteit = emotionele ontregeling
14.00 u Overweldigende emoties en zelfbeschadiging bij jongeren
14.00 u Wies van den Bosch

14.55 uur u Koffiepauze

15.20 u Omgaan met probleemgedrag
15.20 u Geweldloos verzet en verbindend gezag bij gedragsproblemen
15.20 u Ilse van den Heuvel

16.15 uur u Borrel
 

Depressie en angst bij adolescenten
Depressie en angst zijn de meest voorkomende psychische stoornissen onder adolescenten (13-17 jaar oud) en met grote gevolgen. Depressieve jongeren hebben gemiddeld minder sociale contacten, presteren slechter op school of zijn vaker werkloos. Ook lopen zij meer risico op een volgende depressieve episode, andere psychische problemen tot in de volwassenheid en suïcide. Het is mogelijk om via vroegsignalering en preventie erger te voorkomen en effectieve zorg te leveren.
Jongeren met een depressie hebben vaak ook comorbide angststoornissen. De meeste protocollen zijn gericht op het behandelen van slechts een enkele diagnose. In haar presentatie bespreekt Yvonne Stikkelbroek kennis over de behandeling van depressies en comorbide angst. De inhoud van de zorgstandaard en de weerbarstigheid van de praktijk komen daarin aan bod. Aan de hand van een casus wordt geïllustreerd hoe depressieve klachten en angstklachten tijdens een behandeling aangepakt worden en tegelijkertijd afnemen.
 
Spreker: dr. Yvonne Stikkelbroek

Het puberbrein 2.0
Nederlandse jongeren worden steeds braver. Dit werd in 2018 geconcludeerd op basis van een grootschalig onderzoek naar ‘traditionele’ vormen van risicogedrag, zoals roken, alcohol gebruik en onveilige seks. Echter, nieuwe vormen van risicogedrag nemen juist toe, zoals online challenges en cyberbullying, wat vaak verder versterkt wordt onder invloed van groepsdruk.
In haar lezing gaat Jiska Peper in op hersenprocessen die ten grondslag liggen aan risicogedrag van tieners, en hoe leeftijdsgenoten deze hersenprocessen beïnvloeden. Daarnaast zal zij aandacht besteden aan wat er bekend is uit hersenonderzoek naar de kwetsbaarheid van het puberbrein voor stress en depressie, al dan niet door de effecten van social media. Ook zal Jiska de ‘nuttige’ kant van risicogedrag toelichten en laten zien hoe de behoefte aan spanning en sensatie mogelijk kan worden omgebogen in positief gedrag, zoals pro-sociaal gedrag.
 
Spreker: dr. Jiska Peper

Social media en psychosociale problemen
Veel sociale en emotionele vaardigheden worden ontwikkeld en gevormd in contact met leeftijdsgenoten. Tegenwoordig vindt veel van dit contact plaats via online platforms zoals whatsApp, Instagram en Facebook. Online contact is op vele manieren verschillend van offline contact. Omdat je elkaar niet kunt zien is online contact anoniemer. Via sociale media kun je met mensen over de hele wereld in contact staan. Ook biedt het meer mogelijkheden om informatie te delen door middel van foto’s en video’s. Dit verschil tussen online en offline contact roept vragen op over de invloed van online contact op de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden van kinderen. Worden contacten tussen jongeren niet veel oppervlakkiger? Wat doet dit met hun sociale en emotionele vaardigheden? In haar presentatie bespreekt Helen Vossen onderzoek dat ingaat op de invloed van sociale media op de sociaal-emotionele ontwikkeling (zoals empathie, zelfbeeld en zelfvertrouwen) van jongeren.
 
Spreker: dr. Helen Vossen

Puberteit = emotionele ontregeling
De puberteit is een vloedgolf. Naast alle hormonale veranderingen moet je ook je plek vinden tussen leeftijdsgenoten en school en thuis overleven. En dat terwijl je wordt overspoeld door gevoel dat je niet eerder meegemaakt hebt en zeker niet zo intens. Laat staan dat je weet hoe je er mee om moet gaan, want emoties en ermee dealen wordt nergens als vak gegeven. Dus probeer je (onbewust) wat werkt, en soms leidt dat proberen van gedrag waarmee je jezelf beschadigd.
Dialectische gedragstherapie (DGT) is een behandelprogramma waarbij zelfbeschadiging die betekenis krijgt: een manier om met de werkelijkheid om te gaan. Consequentie van die zienswijze is dat pubers binnen de behandeling wordt geleerd om anders met de werkelijkheid en emoties om te gaan, en met situaties die voortkomen uit, of het gevolg zijn van emotionele ontregeling.
In DGT worden pubers al decennia lang behandeld wanneer zelfbeschadiging (en suïcidaliteit) optreden. Maar DGT is ook preventief: het wordt ook op scholen gegeven. In haar presentatie gaat Wies van den Bosch in op overweldigende emoties, zelfbeschadiging en DGT.
 
Spreker: dr. Wies van den Bosch

Omgaan met probleemgedrag
Steeds meer ouders/opvoeders en leerkrachten ervaren moeilijkheden bij de aanpak van (ernstig) probleemgedrag bij pubers. Geweld, druggebruik, gameverslaving, schoolweigering, weglopen of suïcide dreigingen maken ouders/opvoeders wanhopig. Ze slagen er niet meer in om duidelijke grenzen te stellen en bij overtreding consequent te reageren.
Sommige ouders/opvoeders en leerkrachten proberen probleemgedrag aan te pakken door straffend en controlerend op te treden. Ze verzetten zich tegen de eisen van het kind door te preken, te moraliseren, te verwijten, te dreigen, te roepen en soms door te slaan. Andere ouders geven toe om de lieve vrede. De hoop daarop is echter ijdel. Hoe meer de ouders en leerkrachten toegeven, hoe meer de jongere zal eisen. Het conflict tussen ouders en jongeren verscherpt, gevoelens van onmacht en hulpeloosheid stijgen.
Denken, kijken en handelen vanuit Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet – gebaseerd op het werk van Haim Omer – kan helpend zijn om vanuit contact, de relatie te herstellen. In haar presentatie laat Ilse van den Heuvel zien hoe deze aanpak er in de praktijk uitziet. Daarbij biedt ze bovendien veel praktische tips en handvatten waar iedereen direct mee aan de slag kan.
 
Spreker: drs. Ilse van den Heuvel
 
dr. Wies van den Bosch
Wies van den Bosch is klinisch psycholoog, psychotherapeut en trainer/supervisor (DGT, VCgP, NIP). Ze is oprichter van Dialexis en momenteel werkzaam bij Scelta, locatie Nijmegen. Ze geeft trainingen en workshops in DGT.
 
 
drs. Ilse van den Heuvel
Ilse werkte meer dan 20 jaar in de gespecialiseerde jeugdzorg, als gezinshulpverlener, manager, intervisor en trainer. In 2013 kwam ze in contact met de methode van Haim Omer en bracht deze training binnen de gespecialiseerde jeugdzorg in West-Brabant. Sinds 2018 biedt ze trainingen aan professionals in het onderwijs en de GGZ.
 
dr. Jiska Peper
Jiska Peper is als neurowetenschapper en ontwikkelingspsycholoog verbonden aan het Brain and Development Research Center van de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft zij Science2share opgericht om wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek.
 
 
dr. Yvonne Stikkelbroek
Yvonne Stikkelbroek is als klinisch psycholoog/senior onderzoeker werkzaam bij het Depressie Expertise Centrum Jeugd van GGZ Oost Brabant. Tevens is zij als docent en onderzoeker verbonden aan het departement Child Adolescent Studies van de Universiteit Utrecht.
 
 
dr. Helen Vossen
Helen Vossen is gepromoveerd aan de afdeling Psychiatrie en neuropsychologie van de Universiteit Maastricht. Momenteel doet zij aan de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht onderzoek naar de rol van media in de ontwikkeling van psychosociale problemen bij kinderen en adolescenten.
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met jongeren en adolescenten.
 
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt), jeugdprofessionals (SKJ) en verpleegkundigen (V&VN).
 
• De FGZPt heeft het congres met 6 punten geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.
• De SKJ heeft het congres met 5,5 punten geaccrediteerd voor jeugdprofessionals.
• De V&VN heeft het congres met 5 punten geaccrediteerd voor verpleegkundigen (jeugd-, praktijk-, en kinderverpleegkundigen en SPV).
• NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
– herregistratie: 5 punten
– opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
– opleiding – behandeling: 1,5 punten
– opleiding – overig taken: 0,5 punten
 
Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 
Deelname
Deelname aan het congres kost € 269,-

Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annuleren
Annuleren is mogelijk tot 31 oktober 2019. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan alleen administratiekosten (€ 45,-) in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 1 november 2019 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen door een collega, mits dit van tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 


 
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
www.hotelveenendaal.com

Openbaar Vervoer
Hotel Veenendaal ligt op slechts enkele minuten loopafstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station. Bekijk hier de wandelroute van het station naar het hotel.

Met de auto
Hotel Veenendaal ligt direct aan de A12 en is ideaal bereikbaar met de auto. Bovendien parkeert u gemakkelijk en gratis in de ruime parkeergarage.

Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-WEST.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor.
Bij de tweede rotonde neemt u de tweede afslag.

Of plan uw route met Google Maps.