Prikkelverwerking bij kinderen en jongeren 2018


INSCHRIJVEN Donderdag 14 juni 2018 Aristo Utrecht
 

Prikkelverwerking bij kinderen en jongeren
Goede prikkelverwerking is cruciaal voor een gezonde cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Helaas verloopt (sensorische) informatieverwerking niet bij alle kinderen en adolescenten optimaal. Voor sommige kinderen kunnen dagelijkse prikkels zoals geluiden, aanrakingen of drukte heel intens zijn, zij raken snel overprikkeld. Andere kinderen hebben juist moeite om sommige prikkels waar te nemen, zij hebben last van onderprikkeling.
 
Een andere manier van (sensorische) informatieverwerking komt vaak voor bij kinderen met stoornissen als AD(H)D, ASS en TOS. Hoewel er ook binnen deze groepen aanzienlijke verschillen kunnen bestaan. En ook kinderen zonder een specifieke stoornis kunnen moeite met prikkelverwerking hebben. Wat weten we over prikkelverwerking bij kinderen en jongeren? En vooral ook, wat kunnen we voor hen doen?
 
Programma
09.00 uur u Registratie en koffie
 
09.45 uur u Individuele verschillen in sensorische gevoeligheid
09.45 uur u Over psychofysiologisch functioneren en sensorische informatieverwerking
09.45 uur u bij jongvolwassenen met ASS
09.45 uur u Marieke Kuiper
 
10.40 uur u Prikkelverwerking en vroeggeboorte
10.40 uur u Over de relatie tussen vroeggeboorte, sensorische informatieverwerkingsproblemen
10.40 uur u en ADHD/ASS kenmerken bij kinderen
10.40 uur u Tinka Bröring
 
11.35 uur u Koffiepauze
 
12.05 uur u Overprikkeling bij hoogsensitiviteit
12.05 uur u Over prikkelverwerkingsproblemen bij hoogsensitieve kinderen en hoe
12.05 uur u ze er beter mee om kunnen gaan
12.05 uur u Veronique Jochems
 
13.00 uur u Lunch
 
14.00 uur u Overprikkeling voorkomen
14.00 uur u Prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen (met ASS en/of AD(H)D) signaleren,
14.00 uur u herkennen, begrijpen en voorkomen
14.00 uur u Barbara de Leeuw
 
14.55 uur u Koffiepauze
 
15.20 uur u Verstoorde prikkelverwerking in de klas
15.15 uur u (Sensorische) informatieverwerkingsproblemen bij kinderen die moeite hebben met
15.15 uur u communicatieve redzaamheid (bij TOS, ASS en AD(H)D)
15.15 uur u Bernadette Sanders
 
16.15 uur u Borrel
 
Individuele verschillen in sensorische gevoeligheid
Het is bekend dat er bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met autisme vaak sprake is van sensorische gevoeligheid en dat er grote individuele verschillen zijn tussen mensen met autisme in hoe deze sensorische gevoeligheid er precies uitziet. Een van de meest gerapporteerde sensorische gevoeligheden van jongvolwassenen met autisme is gevoeligheid voor geluid, maar er is nog weinig bekend over mogelijke onderliggende oorzaken. Uit eerder onderzoek zijn er aanwijzingen gevonden dat habituatie mogelijk een rol speelt. Habituatie houdt in dat het lichaam ophoudt met een reactie geven ten aanzien van een stimulus als deze telkens herhaald wordt. Daarnaast weten we uit ander onderzoek dat jongvolwassenen met autisme afwijkende drempelwaardes kunnen hebben aangaande sensorische stimuli. Dit betekent dat jongvolwassenen met autisme mogelijk bepaalde stimuli juist eerder of later opmerken dan mensen onder autisme.
In deze presentatie zal Marieke Kuiper ingaan op een onderzoek waarin wij onderzocht hebben of jongeren met autisme langzamer habitueren aan geluiden dan jongeren zonder autisme en of zij daarnaast afwijkende auditieve drempelwaardes hebben. Tijdens de presentatie zal er bovendien een nieuwe sensorische gevoeligheidsvragenlijst (de Nederlandse versie van de Glasgow Sensory Questionnaire) worden geïntroduceerd, waar naast geluid ook naar andere modaliteiten wordt gekeken.
 
Spreker: Marieke Kuiper
 

Prikkelverwerking en vroeggeboorte
In Nederland worden jaarlijks zo’n 2.500 baby’s (7%) ernstig te vroeg geboren (<32 weken zwangerschapsduur). Door verbeteringen in de neonatale zorg zijn de overlevingskansen van ernstig vroeggeboren kinderen flink gestegen. Maar helaas kampen veel van deze kinderen met ontwikkelingsproblemen op het gebied van motoriek, cognitie en gedrag, in het bijzonder kenmerken van ADHD en ASS. Sensorische informatieverwerking is bij ernstig vroeggeboren kinderen nog nauwelijks onderzocht, terwijl problemen in deze informatieverwerking zeer voorstelbaar zijn. De neonatale intensive care waar te vroeg geboren kinderen na hun geboorte vaak weken verblijven, is een heel andere sensorische omgeving dan de baarmoeder en kan de normale hersenontwikkeling verstoren door te vroege blootstelling aan afwijkende sensorische ervaringen.
In deze presentatie schetst Tinka Bröring een beeld van sensorische informatieverwerkingsproblemen bij ernstig vroeggeboren kinderen en verkent zij de relatie tussen vroeggeboorte, sensorische informatieverwerking en kenmerken van ADHD en ASS.
 
Spreker: Tinka Bröring
 

Overprikkeling bij hoogsensitiviteit
Dat hoogsensitieve kinderen snel overprikkeld kunnen raken is geen geheim meer. Maar waarom is dat zo? En is dat altijd zo, bij alle hoogsensitieve kinderen? Kunnen kinderen ‘eruit groeien’? Wat betekent het voor hen om overprikkeld te zijn? En als hoogsensitieve kinderen overprikkeld zijn, hoe ga je er dan mee om als hulpverlener, begeleider, ouder? Hoe kun je de kinderen zelf leren om beter om te gaan met overprikkeling?
Deze thema’s en vragen komen aan bod in de presentatie van Veronique Jochems. In haar lezing presenteert zij niet alleen theoretisch kader wat leidt tot een beter inzicht in prikkelverwerking bij hoogsensiitieve kinderen, ze biedt ook praktische en eenvoudig implementeerbare technieken waarmee hulpverleners, begeleiders en ouders direct mee aan de slag kunnen.
 
Spreker: Veronique Jochems
 

Overprikkeling voorkomen
Als buitenstaanders kunnen we niet zien wat er zich bij mensen met autisme en/of AD(H)D van binnen afspeelt. Terwijl dit bijzonder belangrijk is voor een beter begrip. Onder andere op het gebied van overprikkeling is er nog veel onbekend. Overprikkeling kan leiden tot disfunctioneren, driftbuien, huilbuien, lichamelijke klachten en vermoeidheid. Maar wat doet dat met de persoon met autisme zelf, wat gaat daaraan vooraf en hoe is het te voorkomen?
In deze lezing bespreekt Barbara de Leeuw de door haar ontwikkelde methodiek Overprikkeling voorkomen (zie ook haar gelijknamige boek bij SWP). Deze methodiek biedt mogelijkheden om overprikkeling preventief te voorkomen, voordat de situatie escaleert. In haar presentatie zal ze uitgebreid ingaan op hoe de methodiek werkt en hoe mensen met autisme en/of AD(H)D overprikkeling beleven. Met name voor dit laatste punt zal ze tijdens de presentatie worden bijgestaan door ervaringsdeskundige Janneke. Janneke heeft klassiek autisme en vertelt aanvullend vanuit haar eigen beleving over sensorische informatieverwerkingsproblemen.
 
Spreker: Barbara de Leeuw
 

Verstoorde prikkelverwerking in de klas
Moeite met communicatieve redzaamheid komt zowel voor bij kinderen met ASS, AD(H)D als een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Een belangrijke reden hiervoor is dat de (sensorische) informatieverwerking van deze leerlingen onvoldoende ontwikkeld lijkt te zijn, waardoor zij gevoeliger zijn voor prikkels in hun omgeving. Door een zwakke inhibitie-regulatie lijken deze leerlingen vluchtiger in hun waarneming van de omgeving. En omdat de prikkelverwerking bij deze leerlingen vaak niet genoeg is gefilterd, kunnen zij snel overprikkeld raken waardoor zij minder goed van prikkels uit de omgeving kunnen profiteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de (talige) instructie die geboden wordt. De trage informatieverwerking en de verstoorde prikkelverwerking maakt dat deze leerlingen de indruk wekken concentratieproblemen te hebben, weinig gemotiveerd te zijn of een onvoldoende werkhouding hebben ten aanzien van school en leren.
In deze presentatie gaat Bernadette Sanders in op (sensorische) informatieverwerkingsproblemen bij kinderen die moeite hebben met communicatieve redzaamheid. Hoe werkt dit bij deze kinderen, wat is de invloed op hun schoolprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling en hoe kunnen zij worden geholpen?
 
Spreker: Bernadette Sanders
 
Marieke Kuiper
Marieke Kuiper is psycholoog en als promovenda verbonden aan het Dr. Leo Kannerhuis en de afdeling Brain and Cognition (d’Arc) van de Universiteit van Amsterdam.
 
 
Tinka Bröring
Tinka Bröring is als kinder(neuro)psycholoog, gz-psycholoog en promovenda werkzaam bij de afdeling Pediatrische Psychologie van het VU Medisch centrum te Amsterdam.
 
 
Veronique Jochems
Veronique Jochems is gediplomeerd volwassen en kindercoach en traumatherapeut met hoogsensitiviteit en stress als specialisme. Zij werkt vanuit een eigen praktijk en is verbonden aan het Huis voor veerkracht in België.
 
 
Barbara de Leeuw
Barbara de Leeuw is pedagoog, autismecoach en moeder van twee jongens met elk hun eigen vorm van autisme. Ze begeleidt vanuit haar praktijk Praktisch Autisme (jong)volwassenen met ASS. Barbara heeft zelf autisme en ADHD.
 
Bernadette Sanders
Bernadette Sanders is orthopedagoog en werkt als ambulant dienstverlener bij Auris, cluster 2. Daarnaast is ze eigenaar van Smartonderwijs en geeft lezingen en workshops over leer- en gedragsproblemen. Ze is auteur van het boek Taalontwikkelingsstoornissen in de klas.
 
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, ergotherapeuten, onderwijsbegeleidingsdiensten, fysiotherapeuten, logopedisten en iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren met prikkelverwerkingsproblemen.
 
Accreditaties
Accreditatie wordt aangevraagd voor: kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt), jeugdprofessionals (SKJ) en ergotherapeuten (EN).
 
Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 
Deelname
Tot en met 8 mei 2018 kunt u gebruik maken van de vroegboekkorting van 30 euro!
Early bird tarief van € 229,-
 
Vanaf 9 mei 2018 kost deelname aan het congres € 259,-. Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).
 
11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Annuleren is mogelijk tot 17 mei 2018. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Wij brengen dan alleen € 45,- administratiekosten in rekening. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 17 mei 2018 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.
 
Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd.
 
Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 

 
Aristo Utrecht
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
 
Openbaar Vervoer
Aristo Utrecht is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het ligt direct naast het NS Station Utrecht Lunetten.
 
Met de auto
Aristo Utrecht is ook met de auto goed bereikbaar, want het ligt nabij de A27. Toch is vanwege het beperkt aantal parkeerplaatsen het advies om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.
 
Voor meer informatie kijk op aristo.nl.
 
 
SCHRIJF U IN En maak gebruik van de vroegboekkorting!