Prikkelverwerking bij kinderen en jongeren 2018


PRESENTATIES Donderdag 14 juni 2018 Aristo Utrecht
 

Prikkelverwerking bij kinderen en jongeren
Goede prikkelverwerking is cruciaal voor een gezonde cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Helaas verloopt (sensorische) informatieverwerking niet bij alle kinderen en adolescenten optimaal. Voor sommige kinderen kunnen dagelijkse prikkels zoals geluiden, aanrakingen of drukte heel intens zijn, zij raken snel overprikkeld. Andere kinderen hebben juist moeite om sommige prikkels waar te nemen, zij hebben last van onderprikkeling.
 
Een andere manier van (sensorische) informatieverwerking komt vaak voor bij kinderen met stoornissen als AD(H)D, ASS en TOS. Hoewel er ook binnen deze groepen aanzienlijke verschillen kunnen bestaan. En ook kinderen zonder een specifieke stoornis kunnen moeite met prikkelverwerking hebben. Wat weten we over prikkelverwerking bij kinderen en jongeren? En vooral ook, wat kunnen we voor hen doen?
 
Programma
09.00 uur u Registratie en koffie
 
09.45 uur u Individuele verschillen in sensorische gevoeligheid
09.45 uur u Over psychofysiologisch functioneren en sensorische informatieverwerking
09.45 uur u bij jongvolwassenen met ASS
09.45 uur u Marieke Kuiper
 
10.40 uur u Prikkelverwerking en vroeggeboorte
10.40 uur u Over de relatie tussen vroeggeboorte, sensorische informatieverwerkingsproblemen
10.40 uur u en ADHD/ASS kenmerken bij kinderen
10.40 uur u Tinka Bröring
 
11.35 uur u Koffiepauze
 
12.05 uur u Overprikkeling bij hoogsensitiviteit
12.05 uur u Over prikkelverwerkingsproblemen bij hoogsensitieve kinderen en hoe
12.05 uur u ze er beter mee om kunnen gaan
12.05 uur u Veronique Jochems
 
13.00 uur u Lunch
 
14.00 uur u Overprikkeling voorkomen
14.00 uur u Prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen (met ASS en/of AD(H)D) signaleren,
14.00 uur u herkennen, begrijpen en voorkomen
14.00 uur u Barbara de Leeuw
 
14.55 uur u Koffiepauze
 
15.20 uur u Verstoorde prikkelverwerking in de klas
15.15 uur u (Sensorische) informatieverwerkingsproblemen bij kinderen die moeite hebben met
15.15 uur u communicatieve redzaamheid (bij TOS, ASS en AD(H)D)
15.15 uur u Bernadette Sanders
 
16.15 uur u Borrel
 
Deelnemers kunnen de presentaties hier downloaden.
 
Marieke Kuiper
Marieke Kuiper is psycholoog en als promovenda verbonden aan het Dr. Leo Kannerhuis en de afdeling Brain and Cognition (d’Arc) van de Universiteit van Amsterdam.
 
 
Tinka Bröring
Tinka Bröring is als kinder(neuro)psycholoog, gz-psycholoog en promovenda werkzaam bij de afdeling Pediatrische Psychologie van het VU Medisch centrum te Amsterdam.
 
 
Veronique Jochems
Veronique Jochems is gediplomeerd volwassen en kindercoach en traumatherapeut met hoogsensitiviteit en stress als specialisme. Zij werkt vanuit een eigen praktijk en is verbonden aan het Huis voor veerkracht in België.
 
 
Barbara de Leeuw
Barbara de Leeuw is pedagoog, autismecoach en moeder van twee jongens met elk hun eigen vorm van autisme. Ze begeleidt vanuit haar praktijk Praktisch Autisme (jong)volwassenen met ASS. Barbara heeft zelf autisme en ADHD.
 
Bernadette Sanders
Bernadette Sanders is orthopedagoog en werkt als ambulant dienstverlener bij Auris, cluster 2. Daarnaast is ze eigenaar van Smartonderwijs en geeft lezingen en workshops over leer- en gedragsproblemen. Ze is auteur van het boek Taalontwikkelingsstoornissen in de klas.
 
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, ergotherapeuten, onderwijsbegeleidingsdiensten, fysiotherapeuten, logopedisten en iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren met prikkelverwerkingsproblemen.
 
Accreditaties
Accreditatie wordt aangevraagd voor: kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt), jeugdprofessionals (SKJ) en ergotherapeuten (EN).
 
• De FGZPt heeft het congres met 3 punten geaccrediteerd.
• De SKJ heeft het congres met 4,5 punten geaccrediteerd (SKJ201621).
• Het congres is met 5 punten geaccrediteerd voor ergotherapeuten (EN).
• NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
– herregistratie: 4,5 punten
– opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
– opleiding – behandeling: 1,5 punten
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 
Deelname
Deelname aan het congres kost € 259,-. Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).
 
11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Annuleren is mogelijk tot 17 mei 2018. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Wij brengen dan alleen € 45,- administratiekosten in rekening. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 17 mei 2018 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.
 
Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd.
 
Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 

 
Aristo Utrecht
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
 
Openbaar Vervoer
Aristo Utrecht is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het ligt direct naast het NS Station Utrecht Lunetten.
 
Met de auto
Aristo Utrecht is ook met de auto goed bereikbaar. Parkeren is gratis en kan (beperkt) bij Aristo zelf, op P+R Station Utrecht Lunetten naast Aristo of in de omliggende straten rondom het gebouw.
 
Voor meer informatie kijk op aristo.nl.