Prikkelverwerking bij kinderen en adolescenten 2017

voorkant-prikkelverwerking-2017d
Donderdag 2 februari 2017 Antropia Driebergen
Heeft reeds plaatsgevondenBrochure


Een goede prikkelverwerking is van cruciaal belang voor een gezonde ontwikkeling. Helaas verloopt prikkelverwerking niet bij alle kinderen en adolescenten optimaal. Bij sommige kinderen komen sensorische prikkels te sterk binnen, voor anderen zijn ze juist te zwak. Of ze kunnen prikkels onvoldoende van elkaar onderscheiden. De verwerking van zintuiglijke prikkels heeft vaak een duidelijke invloed op de alertheid van kinderen en de manier waarop zij zich kunnen concentreren.

In 5 praktische lezingen schetsen deskundige sprekers de laatste stand zaken wat betreft theorie en praktijk. Daarbij is er zowel aandacht voor (sensorische) informatieverwerking bij kinderen met ADHD, DCD en autisme, als ook voor prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen zonder een specifieke diagnose. Wat weten we over prikkelverwerking bij kinderen en adolescenten – zowel cognitief, sociaal als zintuiglijk? En vooral ook, wat kunnen we voor deze kinderen en adolescenten doen?

Programma
09.00 – 10.00 u Registratie en koffie
  
10.00 – 10.35 u Prikkelverwerking in het brein
10.00 – 10.35 u Inleiding door de dagvoorzitter
10.00 – 10.35 u Berrie Gerrits, dagvoorzitter
 
10.35 – 11.30 u Sensorische informatieverwerking bij kinderen en adolescenten
10.15 – 11.30 u Prikkelverwerking maakt wie je bent en wat je doet
10.15 – 11.30 u Andre Rietman
 
11.30 – 11.50 u Koffiepauze

11.50 – 12.45 u Sensorische informatieverwerking in de groep
11.50 – 12.45 u Anders kijken naar kinderen in de klas
11.50 – 12.45 u Miriam Hufen

12.45 – 13.45 u Lunch
 
13.45 – 14.35 u Prikkelverwerking bij kinderen met DCD
13.45 – 14.35 u Problemen door een ‘internal model deficit’
13.45 – 14.35 u Bert Steenbergen

14.35 – 15.25 u Prikkelverwerking bij kinderen met ASS
14.35 – 15.25 u Problemen met sociale prikkelnavigatie bij autisme
14.35 – 15.25 u Marcia Goddard

15.25 – 15.45 u Koffiepauze

15.45 – 16.40 u Prikkelverwerking bij kinderen met ADHD
15.45 – 16.40 u Van waarneming tot gevoeligheid voor tijd en beloning
15.45 – 16.40 u Patrick de Zeeuw

vanaf 16.40 uu Borrel

 
PDF’s DEELNEMERS KUNNEN HIER KLIKKEN VOOR PDF’S VAN DE PRESENTATIES
 
 
berrie gerritsdrs. Berrie Gerrits
Berrie Gerrits is als promovendus verbonden aan het Donders Institute for Memory & Cognition en werkt als psychotherapeut BIG/ kinder- en jeugdpsychotherapeut in een eigen praktijk voor kinderen en volwassenen.
 
 
marciadr. Marcia Goddard
Marcia Goddard is als neuropsycholoog gepromoveerd op onderzoek naar sociale informatieverwerking in de hersenen van kinderen en adolescenten met ASS. Daarna werkte zij als UD aan de Universiteit Leiden, alvorens over te stappen naar YoungCapital. Daar houdt zij zich bezig met de integratie van neuropsychologie in de assessment en coaching van medewerkers.
 
miriam hufenMiriam Hufen
Miriam Hufen is ergotherapeut, docent en opleidingsmanager. Ze is verbonden aan Anders kijken naar kinderen dat opleidingen biedt gericht op sensorische informatieverwerking voor alle leeftijden.
 
 
 
andre rietmandrs. Andre Rietman
Andre Rietman is gezondheidszorgpsycholoog, kinder- en jeugdneuropsycholoog en ergotherapeut. Hij is werkzaam in het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC in Rotterdam en vertaler en bewerker van de Sensory Profiles in het Nederlandse taalgebied.
 
 
bert steenbergenprof.dr. Bert Steenbergen
Bert Steenbergen is als hoogleraar verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit, Nijmegen. Naast onderzoeker is hij als docent betrokken bij Orthopedagogiek en Psychologie en als Professorial Fellow verbonden aan de Australian Catholic University, Melbourne, Australië.
 
patrick de zeeuwdr. Patrick de Zeeuw
Patrick de Zeeuw is gz-psycholoog kinder- en jeugd/neuropsycholoog en als universitair docent verbonden aan de afdeling Ontwikkelingspsychologie en het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht.
 
 

Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, ergotherapeuten, onderwijsbegeleidingsdiensten, fysiotherapeuten en logopedisten.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het NIP, de NVO, de FGzP, de SKJ, het KNGF, ADAP (ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten) en het lerarenregister.

• De FGzP heeft het congres met 4 punten geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.

• Het KNGF heeft het congres met 5 punten als een beroepsgerelateerde scholingsactiviteit geaccrediteerd voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie.

• Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) heeft het congres met 2,5 punt geaccrediteerd.

• Het congres is met 5 punten geaccrediteerd voor ergotherapeuten (EN), logopedisten (NVLF) en oefentherapeuten (VvOCM).

• NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
– herregistratie: 5 punten
– opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
– opleiding – behandeling: 1,5 punten
– opleiding – overig taken: 0,5 punten

Deelname
Deelname aan het congres kost € 259,-. Dit is inclusief koffie, thee, lunch en borrel.
11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 5 januari 2017 vindt restitutie plaats onder aftrek van € 45,- administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden en bent u het gehele bedrag verschuldigd. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
Antropia
Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8

3972 LA Driebergen

Antropia bevindt zich pal naast NS-station Driebergen-Zeist en is slechts 500 meter verwijderd van de afslag Driebergen aan de A12.

U kunt tegen een gereduceerd tarief NS-retourtickets bij Antropia bestellen (25 euro voor een dagretour ongeacht het vertrekpunt). Klik hier voor meer informatie: Treinkaartje Antropia.

Als u met de auto komt, dan kunt u gratis parkeren op de parkeerweide van Landgoed de Reehorst.