Motivatie bij kinderen en adolescenten

voorkant motivatie kopie
Dinsdag 19 april 2016 Antropia Driebergen
Heeft reeds plaatsgevondenBrochure


‘Geen zin in …’ ‘Waarom moet ik dat doen?’ ‘Dat kan ik niet …’

Het moeilijkste leerprobleem is een motivatieprobleem. Sommige kinderen hebben van nature meer moeite om initiatief te nemen of door te zetten, andere kinderen hebben uit frustratie door andere problemen hun oorspronkelijke werkhouding en inzet verloren.

Ook in het onderzoek naar ADHD, ASS en gedragsproblemen wordt de rol van motivatie steeds belangrijker geacht. Wat weten we over motivatie bij kinderen en adolescenten? Welke rol speelt het bij verschillende problemen en stoornissen? Is een motivatieprobleem oorzaak of gevolg? Welke rol speelt (intrinsieke) motivatie bij zelfregulatie? Werkt extrinsieke motivatie, zoals belonen en straffen?

In 6 praktische lezingen vertellen deskundige sprekers wat er op dit moment bekend is over de rol van motivatie bij ADHD, autisme, rekenproblemen, gedragsproblemen en faalangst. En vooral ook: hoe kunnen we kinderen met motivatieproblemen helpen. Thuis en op school.

PROGRAMMA
09.00 – 10.00 u Registratie en koffie
  
10.00 – 10.35 u De kwaliteit van motivatie
10.00 – 10.35 u Inleiding over het belang van motivatie bij verschillende problemen en stoornissen
10.00 – 10.35 u Anouk Scheres, dagvoorzitter
 
10.35 – 11.30 u De rol van motivatie bij ADHD
10.15 – 11.30 u Kinderen met aandachtsproblemen motiveren met ‘Druk in de klas’
10.15 – 11.30 u Marjolein Luman
 
11.30 – 11.50 u Koffiepauze

11.50 – 12.45 u Motivatie bij kinderen met autisme
11.50 – 12.45 u Initiatief ontwikkelen en motivatie versterken met PRT
11.50 – 12.45 u Hetty Joustra

12.45 – 13.45 u Lunch
 
13.45 – 14.35 u Motivatieproblemen bij rekenen
13.45 – 14.35 u Hoe doorbreek je de negatieve spiraal tussen motivatie- en rekenproblemen?
13.45 – 14.35 u Marije van Oostendorp

14.35 – 15.25 u Motivatie en gedragsproblemen
14.35 – 15.25 u Motivatie bij kinderen met gedragsproblemen vergroten met ‘Incredible years’
14.35 – 15.25 u Maartje Raaijmakers

15.25 – 15.45 u Koffiepauze

15.45 – 16.40 u Motivatie en gevoel van competentie
15.45 – 16.40 u Hoe kun je bij kinderen zelfvertrouwen versterken en faalangst verminderen?
15.45 – 16.40 u Wijnand Dekker

vanaf 16.40 uu Borrel

 
PDF’s DEELNEMERS KUNNEN HIER KLIKKEN VOOR PDF’S VAN DE PRESENTATIES
 
 
scheresdr. Anouk Scheres
Anouk Scheres is klinisch neuropsycholoog en als hoofd verbonden aan het DCAN Lab van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek richt zich op de neurale, cognitieve en motivationele basis van gedrag bij kinderen en adolescenten met ADHD.
 
 
lumandr. Marjolein Luman
Marjolein Luman werkt als universitair docent en onderzoeker aan de afdeling klinische neuropsychologie van de Vrije Universiteit. Zij is gepromoveerd op cognitieve en motivationele processen bij kinderen met externaliserende gedragsproblemen als ADHD, ODD en CD.
 
 
joustradrs. Hetty Joustra
Hetty Joustra is gz-psycholoog, cognitief-gedragstherapeut, docent/supervisor PRT en werkzaam vanuit haar eigen praktijk PRT Coaching. Daarnaast is zij als zorgaanbieder en autisme-expert betrokken bij de regionale hulpverlening in Utrecht West.
 
 
oostendorpdrs. Marije van Oostendorp
Marije van Oostendorp is orthopedagoog en gespecialiseerd in dyscalculie bij kinderen. Ze heeft een eigen praktijk (Rekenspecialist Minerva), heeft meegewerkt aan de normering van de 3DM dyscalculie, doet onderzoek, adviseert scholen en begeleidt kinderen van 7 tot 17 met reken- en wiskundeproblemen.
 
raaijmakersdr. Maartje Raaijmakers
Maartje Raaijmakers is orthopedagoog en gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog bij Pro Persona Jeugd in Nijmegen. Daarnaast is onderzoeker bij Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht en gecertificeerd supervisor en mentor van Incredible Years.
 
 
dekkerdrs. Wijnand Dekker
Wijnand Dekker is gz-psycholoog, orthopedagoog en onderwijsadviseur. Hij is directeur van Dekker&Dooyeweerd in Ede.
 
 
 

Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, ergotherapeuten, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met kinderen met motivatieproblemen.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het NIP, de NVO, de FGzP, de SKJ en het lerarenregister.

• Het congres is met 6 registeruren geaccrediteerd door Registerleraar.nl.
• De FGzP heeft het congres met 2 punten geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.
• Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) heeft het congres met 5 punten geaccrediteerd.
• NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
– K&J/OG herregistratie: 5 punten
– K&J/OG opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
– K&J/OG opleiding – behandeling: 1,5 punten
– K&J/OG opleiding – overig taken: 0,5 punten

Deelname aan het congres kost € 289,-
Dit is inclusief btw, koffie, thee, lunch, borrel en een goodiebag
met inhoud die aansluit bij het thema van het congres.
 
goodiebag
 
Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 22 maart 2016 vindt restitutie plaats onder aftrek van € 45,- administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden en bent u het gehele bedrag verschuldigd. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
Antropia
Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8

3972 LA Driebergen

Antropia bevindt zich pal naast NS-station Driebergen-Zeist en is slechts 500 meter verwijderd van de afslag Driebergen aan de A12.

U kunt tegen een gereduceerd tarief NS-retourtickets bij Antropia bestellen (25 euro voor een dagretour ongeacht het vertrekpunt). Klik hier voor meer informatie: Treinkaartje Antropia.

Als u met de auto komt, dan kunt u gratis parkeren op de parkeerweide van Landgoed de Reehorst.