Leerproblemen bij kinderen en adolescenten

voorkant leerproblemen 2016 origineel
Dinsdag 15 november 2016 Antropia Driebergen
Heeft reeds plaatsgevondenBrochure


Leerstoornissen en -problemen komen helaas vrij veel voor. Ongeveer een op de vijf kinderen of adolescenten heeft extra aandacht en begeleiding nodig om (de kans op) leerproblemen of leerachter- standen te voorkomen dan wel te beperken.

Bekende leerstoornissen zijn dyslexie, dyscalculie en dyspraxie. Maar ook om andere redenen kunnen kinderen en adolescenten moeite hebben met leren. Zo kunnen stoornissen als ASS of ADHD van invloed zijn op het leervermogen. Maar ook zwakke of sterke executieve functies of het hebben van een ‘fixed’ of ‘growth’ mindset kunnen impact hebben op leerresultaten. En welke rol speelt intelligentie? Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes? En hoe zit het met het puberbrein? Wat kun je doen voor pubers met leerproblemen?

Tijdens dit congres zal met name op deze laatste thema’s worden ingegaan. Aan bod komen onderwerpen als het herkennen van complexe leerproblemen, non-verbale leerproblemen, de invloed van mindset, executieve functies en pubers met ASS en ADHD. In vijf praktische lezingen vertellen deskundige sprekers wat er op dit moment vanuit de neuropsychologie bekend is, wat dit betekent, en hoe we kinderen en adolescenten met leerproblemen kunnen helpen.

Programma
09.00 – 10.00 u Registratie en koffie
  
10.00 – 10.15 u Leerproblemen bij kinderen en adolescenten
10.00 – 10.35 u Inleiding door de dagvoorzitter
10.00 – 10.35 u Claudia König, dagvoorzitter
 
10.15 – 11.15 u Herkennen van leerproblemen
10.15 – 11.30 u De meerwaarde van neuropsychologische diagnostiek bij (complexe)
10.15 – 11.30 u leerproblemen
10.15 – 11.30 u Claudia König
 
11.15 – 11.45 u Koffiepauze

11.45 – 12.45 u Kinderen met non-verbale leerproblemen
11.50 – 12.45 u Wat kun je doen voor kinderen met NLD?
11.50 – 12.45 u Adriaan Kievit

12.45 – 13.45 u Lunch
 
13.45 – 14.40 u Executieve functies als leervoorwaarden
13.45 – 14.35 u De invloed van werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit op leren
13.45 – 14.35 u Mariët van der Molen

14.40 – 15.30 u De impact van mindset op leren
14.35 – 15.25 u Over ‘growth’ en ‘fixed’ mindset en de maakbaarheid van intelligentie
14.35 – 15.25 u Emmy de Kraker-Pauw

15.30 – 15.50 u Koffiepauze

15.50 – 16.45 u Het puberbrein en leerproblemen
15.45 – 16.45 u Omgaan met leerproblemen bij jongeren met ASS en/of AD(H)D
15.45 – 16.45 u Anneke Eenhoorn

vanaf 16.45 uu Borrel

 
PDF’s DEELNEMERS KUNNEN HIER KLIKKEN VOOR PDF’S VAN DE PRESENTATIES
 
 
claudiadrs. Claudia König
Claudia König is klinisch (neuro)psycholoog en eigenaar van Praktijk&Co, voor leer- en ontwikkelingsproblemen. Daarnaast is zij verbonden aan het ambulatorium van de Universiteit Leiden.
 
 
 
adriaan kievitdrs. Adriaan Kievit
Adriaan Kievit is klinisch (neuro)psycholoog. Hij werkt vanuit een eigen praktijk binnen Jong Lorentz, praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie.
 
 
 
mariet van der molendr. Mariët van der Molen
Mariët van der Molen werkt als universitair docent bij de vakgroep Klinische ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.
 
 
 
emmydrs. Emmy de Kraker-Pauw
Emmy de Kraker-Pauw is promovendus aan het onderzoeksinstituut Brein & Leren ‘Learn!’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is zij als onderwijskundige verbonden aan de Hogeschool Utrecht.
 
 
 
annekedrs. Anneke Eenhoorn
Anneke Eenhoorn is psychotherapeut, gz-psycholoog en klinisch psycholoog. Zij is redactielid van het vaktijdschrift Kind en Adolescent Praktijk en docent bij RINO Amsterdam en Utrecht.
 
 

Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en onderwijsbegeleidingsdiensten.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het NIP, de NVO, de FGzP, de SKJ en het lerarenregister.

• De FGzP heeft het congres met 1 punt geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.

• Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) heeft het congres met 2,5 punt geaccrediteerd.

• Registerleraar.nl heeft het congres met 5 registeruren geaccrediteerd.

• NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
• – herregistratie: 5 punten
• – opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
• – opleiding – behandeling: 1,5 punten
• – opleiding – overig taken: 0,5 punten

Deelname
Deelname aan het congres kost € 259,-. Dit is inclusief koffie, thee, lunch en borrel.
11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 18 oktober 2016 vindt restitutie plaats onder aftrek van € 45,- administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden en bent u het gehele bedrag verschuldigd. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
Antropia
Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8

3972 LA Driebergen

Antropia bevindt zich pal naast NS-station Driebergen-Zeist en is slechts 500 meter verwijderd van de afslag Driebergen aan de A12.

U kunt tegen een gereduceerd tarief NS-retourtickets bij Antropia bestellen (25 euro voor een dagretour ongeacht het vertrekpunt). Klik hier voor meer informatie: Treinkaartje Antropia.

Als u met de auto komt, dan kunt u gratis parkeren op de parkeerweide van Landgoed de Reehorst.