Kinderneuropsychologie in de praktijk


INSCHRIJVEN Congres donderdag 20 juni 2019 Utrecht
 

Kinderneuropsychologie in de praktijk
Elk kind is uniek. Dat zal iedereen beamen. Toch denken we tegelijkertijd vaak in hokjes als het stoornissen betreft. Een kind heeft ADHD, autisme, een TOS of een lage intelligentie. Met de daarbij behorende behandeling.

Uit neuropsychologisch onderzoek blijkt echter steeds vaker dat er niet alleen verschillen zijn tussen groepen kinderen met en zonder stoornis, maar dat er ook aanzienlijke verschillen tussen kinderen met eenzelfde stoornis bestaan. Met andere woorden: de ene ADHD’er is de andere niet,
en dé autist bestaat niet…

Tel daarbij op dat er ook nogal wat overeenkomsten zijn tussen kinderen met een diagnose en zonder diagnose, én tussen kinderen met verschillende diagnoses, en het is nog niet eenvoudig om te zeggen wat typisch is en wat atypisch is.

Wat betekent dit voor de praktijk? Hoe kan neuropsychologie daarbij helpen? Daarover gaat het congres op donderdag 20 juni 2019.

Wat weten we over de ontwikkeling van het brein bij kinderen en jongeren? Welke individuele verschillen zijn mogelijk? Hoe spoor je sterke en zwakke cognities op bij kinderen (bij vermoedens van ADHD en ASS)? Hoe meet je intelligentie en wat betekent een lage score voor leerprestaties? Welke (individuele) verschillen in sociale informatieverwerking zien we bij kinderen met autisme? En hoe kan neuropsychologie helpen bij de uiteenlopende problemen van kinderen met een TOS?
 
Programma

09.00 uur u Registratie en koffie

09.45 uur u Opening dagvoorzitter Dorine Slaats

09.55 u Typische en atypische ontwikkeling van het brein
09.55 u Lara Wierenga
10.50 u Neurodiagnostiek van zwakke en sterke cognities
10.50 u Nanda Lambregts-Rommelse

11.45 uur u Koffiepauze

12.05 u Intelligentie, scores en leerprestaties
12.05 u Selma Ruiter

13.00 uur u Lunch

14.00 u Verschillen in sociale informatieverwerking bij autisme
14.00 u Marcia Goddard
14.55 uur u Koffiepauze

15.20 u Taalontwikkelingsstoornissen
15.20 u Ingrid Feiter

16.15 uur u Borrel
 

Typische en atypische ontwikkeling van het brein
Eerder werd gedacht dat het brein van kinderen een soort miniatuur volwassen brein is dat alleen maar groter hoeft te worden. Nu weten we dat dat dit niet het geval is: sommige hersengebieden maken een groeispurt in de kindertijd anderen in de adolescentie. Deze spurts zijn een indicatie voor gevoelige periodes. We denken dat in deze periodes de omgeving meer invloed op de brein ontwikkeling heeft dan daarvoor of daarna. Omdat deze hersengebieden met elkaar in verbinding staan, kan een versnelde of vertraagde groeispurt grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het breinnetwerk als geheel.
In deze lezing bespreekt Lara Wierenga belangrijke mijlpalen in de hersenontwikkeling, maar focust zij ook op de individuele verschillen. Daarnaast belicht ze recente inzichten over hersenontwikkeling van jongens en meisjes (met of zonder ADHD of ASS). Deze inzichten geven mogelijk een belangrijk antwoord op de vraag waarom sommige ontwikkelingsstoornissen vaker voorkomen bij jongens dan bij meisjes.
 
Spreker: dr. Lara Wierenga

Neurodiagnostiek van zwakke en sterke cognities
Om succesvol en onafhankelijk te kunnen functioneren, moet een kind beschikken over verschillende cognitieve capaciteiten, waaronder het vermogen om aandacht te geven aan informatie, afleidende informatie te negeren, informatie te onthouden en uit het geheugen op te diepen wanneer dat nodig is. Er bestaat veel variatie tussen kinderen in de snelheid waarmee deze cognitieve functies ontwikkelen. Ook sociale cognitie, zoals het waarnemen van gezichtsuitdrukkingen en het vermogen zich in de ander of een situatie te verplaatsen, kan zwakker of sterker ontwikkeld zijn bij verschillende kinderen. In deze presentatie bespreekt Nanda Lambregts-Rommelse de meerwaarde van het in kaart brengen van een cognitief sterkte-zwakte profiel in relatie tot problemen in de didactische en psychische ontwikkeling.
 
Spreker: dr. Nanda Lambregts-Rommelse

Intelligentie, scores en leerprestaties
Met welk doel nemen we een intelligentieonderzoek af, wat levert het op en wat zijn de vervolgacties bij een bepaalde uitslag? Dit zijn vragen die beantwoord moeten worden voordat een intelligentieonderzoek gestart wordt. Gedragswetenschappers in Nederland hebben de beschikking over moderne algemene intelligentietests, waaronder de WISC-V-NL, de IDS-2 en de Rakit-2. De moderne intelligentietests zijn niet meer opgebouwd vanuit een verbaal/performaal IQ-structuur, maar volgens een heel andere structuur, namelijk een wetenschappelijk onderbouwd intelligentiemodel, het zogenoemde CHC-model. Het CHC-model zorgt ervoor dat de test niet alleen een indruk geeft van het algemene intelligentieniveau van een kind, maar ook van de opbouw van het totaal IQ. Daarnaast ligt in nieuwe intelligentietests de nadruk op de zogenoemde fluid intelligence (algemene leer- en probleemoplossende vaardigheden), in tegenstelling tot de oude tests die de nadruk legden op crystallized intelligence (opgedane kennis en taalvaardigheden). Moderne intelligentietest geven dus meer dan voorheen aan op welke vaardigheidsgebieden de eventueel sterke of zwakke scores liggen. Wat betekent dit? En wat kunnen we doen voor kinderen met zwakke scores?
 
Spreker: dr. Selma Ruiter

Verschillen in sociale informatieverwerking bij autisme
Autisme is niet in één zin te omschrijven. Op gedragsniveau is er enorm veel variatie in verschijningsvormen en ernst. De vraag is hoe dat zit in de hersenen. In deze lezing gaat Marcia Goddard in op de belangrijkste verschillen in hersenontwikkeling, zowel tussen jongens met en zonder autisme, als tussen verschillende groepen jongens binnen het spectrum. Daarbij staat ze in het bijzonder stil bij de verschillen in sociale informatieverwerking bij autisme. Vanzelfsprekend bespreekt ze ook wat de implicaties hiervan kunnen zijn voor de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme. Gezien de neurale verschillen binnen het spectrum is het van belang om anders te denken over autisme.
 
Spreker: dr. Marcia Goddard

Taalontwikkelingsstoornissen
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) blijft in de klinische praktijk nog regelmatig onopgemerkt. Dit komt omdat problemen in de taalontwikkeling niet alleen invloed hebben op de dagelijkse communicatie, maar ook op het sociaal-emotioneel functioneren, de sociale cognitie (ToM) en cognitieve functies zoals plannen. Een andere oorzaak is waarschijnlijk ook dat bepaalde gedragskenmerken die bij een autismespectrumstoornis passen ook vaak voorkomen bij een TOS. Multidisciplinair onderzoek geeft duidelijkheid over de sterke en zwakke kanten van een kind. Voor de interventie is het vervolgens belangrijk de onderliggende oorzaak van de problemen, die zich aan de oppervlakte manifesteren, boven water te krijgen. Het kan zinvol zijn om bij dit differentiëren niet alleen het neuropsychologisch perspectief, maar ook de rol van taal mee te nemen.
In deze lezing gaat Ingrid Feiter dieper in op de rol van taal bij gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, het herkennen van een TOS en het differentiëren met andere stoornissen zoals autisme.
 
Spreker: drs. Ingrid Feiter
 
dr. Dorine Slaats
Dorine Slaats is klinisch neuropsycholoog, directeur behandelzaken van Denkkracht en senior onderzoeker bij Karakter, kinder en jeugdpsychiatrie.
 
 
 
dr. Lara Wierenga
Lara Wierenga is verbonden aan het Brain & Development Onderzoekscentrum en postdoc onderzoeker bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden. Ze heeft promotieonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van hersenstructuur van kinderen en adolescenten.
 
dr. Nanda Lambregts-Willemse
Nanda Lambregts-Rommelse is gz-psycholoog in opleiding tot klinische neuropsycholoog, en verbonden aan de afdeling Psychiatrie van het Radboud UMC en Karakter, kinder en jeugdpsychiatrie. Ze is auteur van de COTAPP.
 
 
dr. Selma Ruiter
Selma Ruiter is orthopedagoog en gepromoveerd op de ontwikkeling van de NL-versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen. Vanuit de Kinderacademie houdt zij zich o.a. bezig met de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests. Zij is auteur van verschillende intelligentietests (SON-R 2-8, WISC-V-NL en IDS-2-NL).
 
dr. Marcia Goddard
Marcia Goddard is als neuropsycholoog gepromoveerd op onderzoek naar sociale informatieverwerking in de hersenen van kinderen en adolescenten met ASS. Daarna werkte zij als UD aan de Universiteit Leiden, alvorens over te stappen naar &Ranj, een bedrijf dat serious games ontwikkelt voor o.a. de GGZ.
 
drs. Ingrid Feiter
Ingrid Feiter is klinisch linguïst en logopedist. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring als diagnosticus binnen een multidisciplinair team bij Kentalis. Momenteel zet zij haar klinische ervaring en wetenschappelijke kennis in voor TaalGedrag om meer aandacht te krijgen voor de rol van taal bij gedragsproblemen.
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten en onderwijsbegeleidingsdiensten.
 
Accreditaties
Accreditatie wordt aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt) en jeugdprofessionals (SKJ).
 
• De FGZPt heeft het congres met 7 punten geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.
• De SKJ heeft het congres met 5 punten geaccrediteerd voor jeugdprofessionals (SKJ204122).

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 

Deelname
Deelname aan het congres kost € 269,-.

Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Annuleren is mogelijk tot 23 mei 2019. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan alleen administratiekosten (€ 45,-) in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 23 mei 2019 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen door een collega, mits dit van tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 


 
De Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
 
Openbaar Vervoer
Jaarbeurs Utrecht is uitstekend te bereiken per trein. Het Centraal Station van Utrecht ligt op een loopafstand van slechts vijf minuten.

Naast het Centraal Station ligt het busstation. Daar stoppen de regionale bussen met een directe verbinding naar 30 plaatsen in de omgeving. Vanuit Nieuwegein en IJsselstein vertrekt de sneltram die u in 15 respectievelijk 30 minuten naar de Jaarbeurs brengt.

In de omgeving van Utrecht vindt u 8 stations met een Park & Ride voorziening. U kunt uw auto bij één van deze stations parkeren en het laatste stukje van de reis met de trein afleggen. Het gaat om de stations Amersfoort, Amsterdam Bijlmer, Bilthoven, Breukelen, Culemborg, Driebergen-Zeist, Geldermalsen en Gouda.

Via Transferium Westraven
Transferium Westraven is gelegen ten zuiden van Utrecht, naast de snelweg A12. U kunt de auto daar tegen een kleine vergoeding de gehele dag parkeren en uw reis met de sneltram vervolgen. In circa 15 minuten bent u dan in het centrum van Utrecht.

Met de auto
Als u toch liever met de auto komt, volgt u dan vanaf de Ring Utrecht de blauwe ANWB borden met de aanduiding ‘Jaarbeurs’. Jaarbeurs beschikt overuitgebreide parkeermogelijkheden, in het centrum van Utrecht, op het eigen terrein.

Kijk voor meer info over route, bereikbaarheid en parkeren ook op Jaarbeurs.nl.

Voor actuele informatie over de bereikbaarheid van het Utrechtse centrum en wegwerkzaamheden in dit gebied, kijkt u op Goedopweg.nl.
 

 
INSCHRIJVEN