Verschillen tussen jongens en meisjes


INSCHRIJVEN Dinsdag 20 november 2018 Veenendaal
 

Verschillen tussen jongens en meisjes
Lange tijd werd aangenomen dat vooral jongens last hebben van stoornissen als ADHD, autisme en gedragsproblemen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat ADHD, autisme en gedragsproblemen vaker dan gedacht ook bij meisjes voorkomen. Toch worden deze stoornissen bij hen vaak niet herkend. Met alle gevolgen van dien.

Een van de mogelijke redenen dat deze stoornissen minder vaak bij meisjes worden opgemerkt, is dat ze bij meisjes anders tot uiting komen. Over het algemeen neigen meisjes wat meer tot internaliseren (wat kan leiden tot angst, depressie en een laag zelfbeeld) en jongens tot externaliseren (wat leidt tot agressie, moeilijk gedrag).

Tijdens het congres op 20 november gaan deskundige sprekers dieper in op de verschillen tussen jongens en meisjes. Daarbij gaat het er niet zozeer om of jongens dan wel meisjes meer of minder last hebben van specifieke stoornissen en problemen, maar meer of er bij meisjes sprake is van ander gedrag, andere uitingsvormen, andere symptomen. En zo ja, hoe komt dit? Wat betekent dit? En wat kunnen we doen om hen te helpen?
 
Programma

09.00 uur u Registratie en koffie

09.45 uur u Opening dagvoorzitter

09.50 u Hersenontwikkeling, hormonen en verschillen tussen jongens en meisjes
09.50 u Jiska Peper
10.45 u De invloed van genderstereotypering op studiekeuzes
10.45 u Maaike van der Vleuten

11.40 uur u Koffiepauze

12.05 u ADHD bij meisjes (en de verschillen met jongens)
12.05 u Patricia van Wijngaarden-Cremers

13.00 uur u Lunch

14.00 u Autisme bij meisjes (en de verschillen met jongens)
14.00 u Kirstin Greaves-Lord

14.55 uur u Koffiepauze

15.20 u Specifieke gedragsproblemen bij meisjes
15.20 u Elly van Laarhoven

16.15 uur u Borrel
 

Hersenontwikkeling, hormonen en verschillen tussen jongens en meisjes
In hoeverre verschillen de hersenen van jongens en meisjes en in hoeverre is er juist sprake van overlap tussen beide geslachten? En, hoe zit het met de ontwikkeling van jongens en meisjes hersenen: gebeurt dit op een ander tempo of gaat het gelijk op? Waar moeten we dan precies naar kijken: de bouw van de hersenen, de verbindingen in het brein en/of hoe jongens en meisjes hun hersenen gebruiken voor het uitvoeren van bepaalde functies? Wat weten we over de rol van de biologie en van de omgeving (zoals opvoeding en socialisatie) op het mogelijke ontstaan van geslachtsverschillen in gedrag?
In haar lezing zal Jiska Peper de meest actuele inzichten geven uit het wetenschappelijk onderzoek naar jongens/meisjesverschillen in het brein. Daarnaast zal zij ingaan op de invloed van (puberteits)hormonen en de mogelijke rol die zij spelen bij de ontwikkeling van (neuro)psychiatrische ziektebeelden.
 
Spreker: dr. Jiska Peper


De invloed van genderstereotypering op studiekeuzes
Jongens kiezen nog steeds vaker voor genderstereotiepe mannelijke studies zoals wiskunde en techniek (bètastudies) en meisjes vaker voor genderstereotiepe vrouwelijke studies zoals onderwijs en talen (alfastudies), ongeacht hun kwaliteiten. Meisjes zijn namelijk niet slechter in bètavakken dan jongens. Waarom maken jongens en meisjes dan toch verschillende studiekeuzes? De sociale omgeving van adolescenten speelt hier een belangrijke rol in. In deze omgeving heersen normatieve ideeën over wat “correct” jongens- of meisjesgedrag is. Jongens én meisje kiezen op basis van deze sociale verwachtingen bepaalde studies niet omdat dit niet iets voor hen zou zijn. De maatschappij en de adolescenten zelf zouden meer baat hebben bij studiekeuzes op basis van potenties, preferenties en competenties. Zo krijgen we getalenteerde individuen in de juiste banen. Daarnaast blijken verschillende actoren belangrijk. Moeder en vrienden bevorderen sekseverschillen in studiekeuzes, terwijl vader, broers of zussen invloedrijk zijn, maar niet bijdragen aan sekseverschillen in studierichtingkeuzes.
 
Spreker: dr. Maaike van der Vleuten
 

ADHD bij meisjes (en de verschillen met jongens)
Meer info volgt z.s.m.
 
Spreker: dr. Patricia van Wijngaarden-Cremers
  

Autisme bij meisjes (en de verschillen met jongens)
ASS wordt bij meisjes vaak pas laat gediagnostiseerd. Meestal als er al hulpverlening is voor andere problemen. Hoe komt dit? Wat zijn verschillen tussen meisjes en jongens met ASS? En tussen meisjes met en zonder ASS? Hoe kunnen we deze verschillen verklaren? Hoe kunnen we meisjes met ASS eerder in beeld krijgen? Wat zijn de lusten en lasten van een vroegtijdige diagnose? En tot slot: wat kunnen we voor meisjes met autisme doen? In haar presentatie gaat Kirstin Greaves-Lord uitgebreid op deze vragen in.
 
Spreker: dr. Kirstin Greaves-Lord
  

Specifieke gedragsproblemen bij meisjes
Gedragsproblemen komen veelvuldiger voor bij jongens dan bij meisjes en de ontsporing is bij jongens vaak ook sterker. Toch kunnen ook meisjes fors onhandelbaar zijn en grote risico’s lopen om te ontsporen.
In haar presentatie gaat Elly van Laarhoven in op twee verklaringsmodellen voor de ontwikkeling van gedragsproblematiek. Afgevraagd wordt of de coërcieve opvoedstijl die in verband wordt gezien met de ontwikkeling van gedragsproblemen genderspecifieke effecten heeft. Daarnaast wordt uit de leertheoretische hoek ingezoomd op een verklaringsmodel over de rol van denkfouten. Moreel redeneren door jongens en meisjes met gedragsproblemen laat verschillen zien en deze leiden tot andere uitingsvormen van het probleemgedrag.
Tot slot worden gedragsproblemen besproken die veel voorkomen bij meisjes met (trekken van) een Borderline Persoonlijkheids Stoornis (BPS). De emotieregulatieproblemen die kermerkend zijn voor deze problematiek blijken vaak verantwoordelijk voor forse gedragsproblematiek.
In de presentatie zal de signalering van de verschillende ontwikkelvormen van gedragsproblemen bij meisjes ook worden doorgetrokken naar aangrijpingspunten voor behandeling. Een casusbeschrijving zal de theoretische uiteenzetting ondersteunen en meer concreet en herkenbaar maken.
 
Spreker: drs. Elly van Laarhoven
 
dr. Jiska Peper
Jiska Peper is psycholoog en als onderzoeker en docent verbonden aan het Brain and Development Research Center van de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft zij Science2share opgericht om wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek.
 
dr. Maaike van der Vleuten
Maaike van der Vleuten is universitair docent bij de afdeling Sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij doet onder andere onderzoek naar genderongelijkheid in studieloopbanen en sekseverschillen in studiekeuzes.
 
dr. Patricia van Wijngaarden-Cremers
Patricia van Wijngaarden-Cremers is psychiater bij het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence.
 
 
 
dr. Kirstin Greaves-Lord
Kirstin Greaves-Lord is hoofd van het gezamenlijke onderzoeksprogramma Autisme van Yulius en de Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC en van Jonx.
 
 
drs. Elly van Laarhoven
Elly van Laarhoven is klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut en als universitair docent verbonden aan het departement Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht.
 
 
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met jongens en meisjes met ADHD, autisme of gedragsproblemen.
 
Accreditaties
Accreditatie wordt aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt), psychiaters (NVVP) en jeugdprofessionals (SKJ).
 
Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 
Deelname
Deelname aan het congres kost € 259,-.

Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).
 
11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Annuleren is mogelijk tot 23 oktober 2018. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Wij brengen dan alleen € 45,- administratiekosten in rekening. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 23 oktober 2018 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.
 
Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen door een collega, mits dit van tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd.
 
Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 


 
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
www.hotelveenendaal.com

Openbaar Vervoer
Hotel Veenendaal ligt op slechts enkele minuten loopafstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station. Bekijk hier de wandelroute van het station naar het hotel.

Met de auto
Hotel Veenendaal ligt direct aan de A12 en is ideaal bereikbaar met de auto. Bovendien parkeert u gemakkelijk en gratis in de ruime parkeergarage.

Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-WEST.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor.
Bij de tweede rotonde neemt u de tweede afslag.

Of plan uw route met Google Maps.

 
INSCHRIJVEN