Intelligentie bij kinderen en adolescenten 2017

PRESENTATIES Dinsdag 28 november 2017 Utrecht
 

Intelligentie bij kinderen en jongeren
Intelligentie blijft een lastig concept. Wat is het precies? Hoe meet je het? Wat zegt een lage IQ-score over iemands intelligentie? Hoe herken je een lage intelligentie? En wat betekent het in onderwijs en zorg? Over al deze vragen bestaat helaas nog steeds geen eenduidigheid.

Lange tijd is gedacht dat intelligentie een onveranderlijke eigenschap was. En een belangrijke voorwaarde voor succes. Tegenwoordig wordt er echter steeds meer vanuit gegaan dat intelligentie te beïnvloeden, te trainen en te verbeteren is. Tegelijkertijd staat het belang van intelligentie als voorwaarde voor (school)succes ter discussie. Emotionele intelligentie, sociaal economische factoren, motivatie en executieve functies worden geacht eveneens een belangrijke rol te spelen. Omgekeerd wordt lage intelligentie weer vaak onvoldoende herkend in onderwijs en zorg met alle gevolgen van dien…

Op 28 november gaan deskundige sprekers in op bovenstaande vragen. Aan bod komt het testen en trainen van intelligentie, de sociaal-economische factoren van intelligentie, de relatie tot emotionele intelligentie en LVB.
 
Programma
09.00 – 10.00 u Registratie en koffie

10.00 – 10.55 u De ontwikkeling van intelligentie
10.05 – 10.40 u Over intelligentie, leerpotentieel en dynamisch testen
10.05 – 10.40 u prof.dr. Wilma Resing

10.55 – 11.50 u Is EQ relevanter dan IQ voor onderwijs en zorg?
10.40 – 11.35 u Over de betekenis van EQ en de relatie met IQ
10.40 – 11.35 u prof.dr. Jan Derksen

11.50 – 12.05 u Koffiepauze

12.05 – 13.00 u Is intelligentie te trainen?
12.05 – 13.00 u Over het verbeteren van intelligentie en transfer-effecten van training
12.05 – 13.00 u drs. Berrie Gerrits

13.00 – 14.00 u Lunch

14.00 – 14.55 u Ooit een gemiddeld kind ontmoet?
14.00 – 14.55 u Over intelligentie, LVB, adaptieve vermogens en de DSM 5
14.00 – 14.55 u dr. Albert Ponsioen

14.55 – 15.20 u Koffiepauze

15.20 – 16.15 u Intelligentie en omgevingsinvloeden
15.20 – 16.15 u De invloed van sociaal-economische factoren op de ontwikkeling van het brein
15.20 – 16.15 u drs. Adriaan Kievit
 
vanaf 16.15 uu Borrel
 
Informatiemarkt
Tijdens het congres zal er een informatiemarkt zijn met stands van o.a. Hogrefe Uitgevers, Pearson en LerendBrein.
 

Deelnemers kunnen de presentaties hier downloaden.
 
prof.dr. Jan Derksen
Jan Derksen is klinisch psycholoog-psychotherapeut en verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit Brussel. Zijn specialismen zijn psychologsiche diagnostiek, psychodynamische psychotherapie, tests voor EQ en cognitieve intelligentie.
 
 
drs. Berrie Gerrits
Berrie Gerrits werkt als psychotherapeut BIG/ kinder- en jeugdpsychotherapeut in een eigen praktijk voor kinderen en volwassenen, als opleider voor LerendBrein en is als promovendus verbonden aan het Donders Institute for Memory & Cognition.
 
 
drs. Adriaan Kievit
Adriaan Kievit is kinder- en jeugd neuropsycholoog en klinisch psycholoog. Na lange tijd in de kinder- en jeugdpsychiatrie en het speciaal onderwijs gewerkt te hebben, werkt hij nu vanuit een eigen praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie binnen Jong Lorentz.
 
 
dr. Albert Ponsioen
Albert Ponsioen is klinisch neuropsycholoog en verbonden aan Lucertis Kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast is hij verbonden aan de Vereniging Orthopedagogische Behandel Centra LVB en de stichting Landelijk Kenniscentrum LVB.
 
 
prof.dr. Wilma Resing
Wilma Resing is bijzonder hoogleraar Diagnostiek en onderzoek van intelligentie en leerpotentieel bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij voorzitter van de Stichting Abbas Fonds.
 
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met intelligentie bij kinderen en jongeren.
 
Accreditaties
Accreditatie is aangevraagd voor: kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt), psychiaters (NVVP) en jeugdprofessionals (SKJ).
 
• De NVVP heeft het congres met 5 punten geaccrediteerd.
• De FGZPt heeft het congres met 4 punten geaccrediteerd.
• De SKJ heeft het congres met 2,5 punt geaccrediteerd (SKJ200303).
• NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
– herregistratie: 5 punten
– opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
– opleiding – behandeling: 1,5 punten
– opleiding – overig taken: 0,5 punten
 
Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.

Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 

Deelname
Deelname aan het congres kost € 259,-.
Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).
 
11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Annuleren is mogelijk tot 31 oktober 2017. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Wij brengen dan alleen € 45,- administratiekosten in rekening. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 31 oktober 2017 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie wordt gemeld.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 


 
De Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
 
Openbaar Vervoer
Jaarbeurs Utrecht is uitstekend te bereiken per trein. Het Centraal Station van Utrecht ligt op een loopafstand van slechts vijf minuten.

Naast het Centraal Station ligt het busstation. Daar stoppen de regionale bussen met een directe verbinding naar 30 plaatsen in de omgeving. Vanuit Nieuwegein en IJsselstein vertrekt de sneltram die u in 15 respectievelijk 30 minuten naar de Jaarbeurs brengt.

In de omgeving van Utrecht vindt u 8 stations met een Park & Ride voorziening. U kunt uw auto bij één van deze stations parkeren en het laatste stukje van de reis met de trein afleggen. Het gaat om de stations Amersfoort, Amsterdam Bijlmer, Bilthoven, Breukelen, Culemborg, Driebergen-Zeist, Geldermalsen en Gouda.

Via Transferium Westraven
Transferium Westraven is gelegen ten zuiden van Utrecht, naast de snelweg A12. U kunt de auto daar tegen een kleine vergoeding de gehele dag parkeren en uw reis met de sneltram vervolgen. In circa 15 minuten bent u dan in het centrum van Utrecht.

Met de auto
Als u toch liever met de auto komt, volgt u dan vanaf de Ring Utrecht de blauwe ANWB borden met de aanduiding ‘Jaarbeurs’. Jaarbeurs beschikt overuitgebreide parkeermogelijkheden, in het centrum van Utrecht, op het eigen terrein.

Kijk voor meer info over route, bereikbaarheid en parkeren ook op Jaarbeurs.nl.

Voor actuele informatie over de bereikbaarheid van het Utrechtse centrum en wegwerkzaamheden in dit gebied, kijkt u op Goedopweg.nl.
 

 
Brochure