Executieve functies bij kinderen en adolescenten 2013


De stand van zaken 2013 Jaarbeurs Utrecht
Heeft reeds plaatsgevondenBrochure  
 

Meten en weten van executieve functies – dagvoorzitter prof.dr Hilde Geurts
Ontwikkeling van EF en hersenen – prof.dr. Maurits van der Molen
Emotieregulatie en agressie – prof.dr. Bram Orobio de Castro
Inhibitie en aandacht – dr. Petra Hurks
Plannen en organiseren – prof.dr. Saskia van den Oord
Cognitieve flexibiliteit – dr. Jurgen Tijms
Intentie en cognitieve controle – dr. Edita Poljac
Leervoorwaarden om zwakke EF te versterken – dr. Roel de Groot

prof.dr. Hilde Geurts is hoogleraar autisme cognitie gedurende de levensloop en is zowel werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam als bij het Dr. Leo Kannerhuis.

dr. Roel de Groot is gz-psycholoog en orthopedagoog en heeft een eigen praktijk in Hattem gericht op leervoorwaarden, leermogelijkheden en opvoedingsproblemen rond kinderen.

dr. Petra Hurks is verbonden aan de afdeling neuropsychologie en psychofarmacologie van de Universiteit Maastricht.

prof.dr. Maurits van der Molen is hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universteit van Amsterdam.

prof.dr. Saskia van der Oord is klinisch psycholoog en gedragstherapeut en als hoogleraar klinische psychologie werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven.

prof.dr. Bram Orobio de Castro doet als hoogleraar ontwikkelings- psychopathologie aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar ontstaan en behandeling van agressieve gedragsproblemen.

dr. Edita Poljac is wetenschappelijk onderzoeker en universitair docent aan Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen.

dr. Jürgen Tijms is als senior onderzoeker verbonden aan het IWAL een instituut gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van dyslexie.

Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, schoolpsychologen, klinisch (neuro)-psychologen, therapeuten, psychiaters, docenten, intern begeleiders, onderwijs-begeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met executieve functies bij kinderen en adolescenten.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het NIP, de VGCT, de FGZP, de NVO en de NVvP.

 

Hogrefe Uitgevers
Klik op een van omslagen voor meer informatie.

Slim maar ...Executieve functies bij kinderen en adolescentenCoachen van kinderen en adolescenten met zwakke EF

 

 

 

 

 

 

Opvoedwijzer - Vergeten, kwijt en afgeleidBRIEF cover_handleiding deel 1Train je brein en benut je talenten

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit congres werd georganiseerd door 11 congressen in samenwerking met Hogrefe Uitgevers.