Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten 2019


INSCHRIJVEN Congres dinsdag 21 mei 2019 Veenendaal
 

Emotieregulatie bij kinderen en jongeren
Boosheid, woedeaanvallen, angst, frustratie, verdriet en somberheid: veel kinderen en adolescenten hebben problemen met emotieregulatie. Zeker kinderen met autisme, depressie, gehechtheidsproblemen, borderline of hoogbegaafdheid hebben vaak moeite om hun emoties te reguleren.

Emotieregulatieproblemen kunnen zich zowel externaliserend voordoen in de vorm van boosheid en antisociaal gedrag, als internaliserend in de vorm van angst, verdriet of depressie. In beide gevallen kunnen kinderen, jongeren en hun omgeving er bijzonder veel last van hebben.

Tijdens het congres schetsen vooraanstaande deskundigen de laatste stand zaken wat betreft theorie en onderzoek. Daarnaast staan zij uitgebreid stil bij de praktijk aan de hand van informatieve voorbeelden en uitgewerkte casussen.
 
Programma

09.00 uur u Registratie en koffie

09.45 uur u Opening dagvoorzitter

09.50 u Emotieregulatie bij kinderen met autisme
09.50 u Carolien Rieffe
10.45 u Gehechtheid en emotieregulatie(problemen)
10.45 u Guy Bosmans

11.40 uur u Koffiepauze

12.05 u Emotieregulatie bij jongeren met depressie
12.05 u Laura Wante

13.00 uur u Lunch

14.00 u Emotieregulatie bij jongeren met borderline
14.00 u Marieke Schuppert
14.55 uur u Koffiepauze

15.20 u Emotieregulatie bij hoogbegaafdheid
15.20 u Eleonoor van Gerven

16.15 uur u Borrel
 

Emotieregulatie bij kinderen met autisme
Emoties zijn de motor achter ons gedrag, we communiceren ze naar anderen om duidelijk te maken wat ons echt raakt en wat belangrijk voor ons is. De manier waarop we ze uiten leren kinderen door het proces van ‘emotiesocialisatie’. Wat in de ene context wel gepast is, bijvoorbeeld bij een broertje of zus, is niet gepast in een ander context, bijvoorbeeld naar de leerkracht toe. Maar ook rekening houden met de emoties van anderen is een belangrijk onderdeel van dit proces van emotiesocialisatie. Kortom, kinderen leren veel impliciete en expliciete regels om zo in de emotiecommunicatie een balans te vinden tussen het behouden van goede sociale relaties en het bereiken van de individuele belangen en doelen. Voor kinderen met autisme is dit proces van emotiesocialisatie lang niet altijd vanzelfsprekend. In deze lezing laat Carolien Rieffe zien wat het effect hiervan is op de emotieregulatie bij kinderen en jongeren met autisme en hoe dit andere gebieden van functioneren kan beïnvloeden.
 
Spreker: prof.dr. Carolien Rieffe

Gehechtheid en emotieregulatie(problemen)
De strategieën die kinderen hanteren om hun emoties te reguleren worden ontwikkeld in de context van de gehechtheidsrelatie. Veilig gehechte kinderen leren om hulp te zoeken tijdens stress. Die hulp draagt bij tot het reguleren van negatieve emoties zodat kinderen weerbaarder worden tegen de impact van stress. Onveilig gehechte kinderen hanteren vaak alternatieve strategieën die een negatieve impact heeft op de emotieregulatie. In deze presentatie legt Guy Bosmans welke problemen onveilige gehechte kinderen kunnen ervaren, tot welke emotieregulatieproblemen dit kan leiden en hoe het leren vertrouwen op hulp van gehechtheidsfiguren jongeren terug weerbaar maakt.
 
Spreker: prof.dr. Guy Bosmans

Emotieregulatie bij jongeren met depressie
Een depressie is een ernstige mentale aandoening die heel wat jongeren treft. Hoewel huidige psychotherapieën effectief zijn in het reduceren van depressieve symptomen, blijft de kans op herval enorm hoog. De laatste jaren is het duidelijk geworden dat emotieregulatie een cruciale rol speelt in de ontwikkeling en het opnieuw optreden van depressieve symptomen bij jongeren. In deze presentatie zoomen we in op de specifieke emotieregulatieproblemen die depressieve jongeren ervaren en worden een aantal praktische tools aangereikt om het gebruik van adaptieve emotieregulatie aan te leren en te stimuleren bij jonge adolescenten.
 
Spreker: dr. Laura Wante

Emotieregulatie bij jongeren met borderline
Daniëlle is een 16-jarig meisje. Ze snijdt zichzelf regelmatig in haar onderarmen. Ook heeft ze een keer 10 tabletten paracetamol ingenomen. Daniëlle heeft vaak ruzie met haar vrienden, maar ze wil ze ook niet kwijt. Haar stemming kan heel snel wisselen: het ene moment is ze vrolijk en dan weer woedend of verdrietig. Ze voelt zich ellendig. Soms zegt ze dat ze helemaal niets meer voelt.
De dingen die Daniëlle beschrijft, kunnen passen bij een borderline persoonlijkheidsstoornis. Kenmerkend voor mensen met borderline zijn problemen in de emotieregulatie. Hulpverleners en onderzoekers aarzelen vaak met het stellen van de diagnose op jonge leeftijd. Jongeren zijn immers nog volop in ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt echter dat de persoonlijkheid bij volwassenen minder stabiel is dan gedacht en de persoonlijkheid bij jongeren juist stabieler dan gedacht.
Leven met borderline is vaak ploeteren, niet alleen voor de jongere zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving en hulpverleners. Marieke Schuppert zal in haar bijdrage de diagnostiek en behandeling van jongeren met (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis bespreken. Aan de hand van voorbeelden zal ze stilstaan bij valkuilen en hoogtepunten in de behandeling en begeleiding van emotieregulatieproblemen bij deze boeiende, uitdagende, maar ook lijdende groep jongeren. Topsport voor iedereen.
 
Spreker: dr. Marieke Schuppert

Emotieregulatie en hoogbegaafdheid
Er zijn veel mythes over (hoog)begaafde kinderen. Een daarvan is dat hoogbegaafdheid vaak samengaat met problemen op het (sociale en) emotionele vlak. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat alle hoogbegaafde kinderen een verhoogd risico lopen op een verstoring van hun emotioneel functioneren. Of dat bij waargenomen problemen op dit gebied intelligentie de enige oorzaak is. Toch wordt er in de praktijk een bijna hardnekkige relatie gelegd tussen begaafdheid en emotionele problemen. Hoe komt dat nou en wat voedt deze gedachten? In deze lezing gaan we in op aspecten die emotieregulatie bij begaafde kinderen kunnen beïnvloeden en hoe de visie op begaafdheid een rol kan spelen bij het verklaren van en begeleiden bij eventuele problemen op dit gebied. Daarbij gaan we in op de rol van vijf actoren uit de ecologie van de leerling: de de leraar, de leerstof, de fysieke leeromgeving, peers en ouders. Deze rol bekijken we vanuit het denken over veerkracht en risico’s.
 
Spreker: drs. Eleonoor van Gerven
 
prof.dr. Carolien Rieffe
Carolien Rieffe is bijzonder hoogleraar Sociale en Emotionele Ontwikkeling bij Kinderen met Auditieve en/of Communicatieve Beperkingen op de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.
 
prof.dr. Guy Bosmans
Guy Bosmans is klinisch psycholoog en gedragstherapeut en verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in gehechtheidsproblemen bij kinderen en jongeren en betrokken bij onderzoek in de jeugdzorg.
 
dr. Laura Wante
Laura Wante is klinisch psycholoog en verbonden aan de onderzoeks-groep Klinische ontwikkelingspsychologie van de universiteit Gent. Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar de onderliggende cognitieve en emotionele mechanismen van depressie bij adolescenten.
 
dr. Marieke Schuppert
Marieke Schuppert is als kinder- en jeugdpsychiater werkzaam bij Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie in Groningen. Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar emotieregulatie bij jongeren met kenmerken van een borderline persoonlijkheidsstoornis.
 
drs. Eleonoor van Gerven
Eleonoor van Gerven is pedagoog en adviseert en begeleidt vanuit haar praktijk Slim! Educatief scholen inzake hoogbegaafdheid. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en continuering van de post-hbo-registeropleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO® en voor de post-hbo-registeropleiding Specialist Begaafd & Speciaal.
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met emotieregulatieproblemen bij kinderen en jongeren.
 
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt), psychiaters (NVvP), oefentherapeuten (VvOCM) en jeugdprofessionals (SKJ).
 
De FGZPt heeft het congres met 5 punten geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.

De NVVP heeft het congres met 5 punten geaccrediteerd voor psychiaters.

De SKJ heeft het congres met 5 punten geaccrediteerd voor jeugdprofessionals (SKJ203547).

VvOCM heeft het congres met 4,5 punt geaccrediteerd voor oefentherapeuten.

NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
• herregistratie: 5 punten
• opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
• opleiding – behandeling: 1,5 punten
• opleiding – overig taken: 0,5 punten
 
Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 

Deelname
Deelname aan het congres kost € 269,-.

Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Annuleren is mogelijk tot 23 april 2019. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan alleen administratiekosten (€ 45,-) in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 23 april 2019 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen door een collega, mits dit van tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 


 
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
www.hotelveenendaal.com

Openbaar Vervoer
Hotel Veenendaal ligt op slechts enkele minuten loopafstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station. Bekijk hier de wandelroute van het station naar het hotel.

Met de auto
Hotel Veenendaal ligt direct aan de A12 en is ideaal bereikbaar met de auto. Bovendien parkeert u gemakkelijk en gratis in de ruime parkeergarage.

Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-WEST.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor.
Bij de tweede rotonde neemt u de tweede afslag.

Of plan uw route met Google Maps.
 

 
INSCHRIJVEN