Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten 2017


INSCHRIJVEN Donderdag 2 november 2017 Veenendaal
 

Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten
Boosheid, woedeaanvallen, angst, frustratie, verdriet en somberheid: veel kinderen en adolescenten hebben problemen met emotieregulatie. Zeker kinderen met ASS, ADHD, ODD, CD, angststoornissen of LVB hebben vaak moeite om hun emoties te reguleren.

Emotieregulatieproblemen kunnen zich zowel externaliserend voordoen in de vorm van boosheid en antisociaal gedrag, als internaliserend in de vorm van angst, verdriet of depressie. In beide gevallen kunnen kinderen, adolescenten en hun omgeving er bijzonder veel last van hebben.

Tijdens het congres schetsen vooraanstaande deskundigen de laatste stand zaken wat betreft theorie en onderzoek. Daarnaast staan zij uitgebreid stil bij de praktijk aan de hand van informatieve voorbeelden en uitgewerkte casussen.
 
Programma
09.00 uur u Registratie en koffie

10.00 uur u Opening dagvoorzitter
10.00 uur u dr. Mariët van der Molen

10.05 uur u Emotieregulatie bij kinderen en jongeren met ODD en CD
10.05 uur u prof.dr. Walter Matthys

10.40 uur u Emotieregulatie bij kinderen met een angststoornis
10.40 uur u prof.dr. Peter Muris

11.35 uur u Koffiepauze

12.05 uur u Emotieregulatie bij kinderen en jongeren met ADHD
12.05 uur u prof.dr. Roeljan Wiersema

13.00 uur u Lunch

14.00 uur u Emotieregulatie bij kinderen met een LVB
14.00 uur u dr. Mariët van der Molen

14.55 uur u Koffiepauze

15.20 uur u Emotieregulatie bij jongeren met autisme
15.20 uur u drs. Jeroen Bartels

16.15 uur u Borrel
 

Emotieregulatie bij kinderen en jongeren met ODD en CD
prof.dr. Walter Matthys
 
Bij sommige kinderen kan boosheid gemakkelijk oplopen tot woede of een driftbui. Dat kan bij kinderen met ODD of CD, maar ook bij kinderen zonder een dergelijke diagnose. Niet alleen het kind zelf, maar ook zijn of haar omgeving (thuis en op school) kan hier veel hinder van ondervinden. Hoe kunnen ouders en leerkrachten kinderen beter leren de baas te worden over hun boosheid? Cognitieve gedragstherapie biedt verschillende aanknopingspunten, zoals de hevigheid van boosheid leren herkennen, ontspanningsoefeningen en helpende gedachten inzetten om boosheid te laten afnemen, waarna effectieve sociale probleemoplossing mogelijk is. Maar deze strategieën zijn niet altijd voor alle kinderen even eenvoudig toe te passen. Soms kunnen ook vormen van aanpak afkomstig uit de oudertraining in opvoedingsvaardigheden ingezet worden, zoals niet reageren, positieve opdrachten geven en complimenten geven voor het positieve tegendeel. In deze presentatie laat Walter Matthys aan de hand van voorbeelden zien hoe kinderen thuis en op school kunnen leren omgaan met oplopende boosheid.
 

Emotieregulatie bij kinderen met een angststoornis
prof.dr. Peter Muris
 
Kinderen en adolescenten met angststoornissen hebben vaak ook problemen met hun emotieregulatie. Het belangrijkste mechanisme dat kinderen met een angststoornis gebruiken om hun emotie te reguleren is vermijding. Door vermijding reduceert het kind of de adolescent weliswaar op de korte termijn de angst, maar op lange termijn wordt het angstprobleem in stand gehouden. Er zijn ook andere manieren die gebruikt worden om angst te reguleren. Bij dwang wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van rituelen (controleren, tellen, poetsen, wassen). Andere angstige kinderen en adolescenten piekeren veel om de fysieke symptomen van angst te verminderen, bestraffen zichzelf of zoeken de dreiging juist op. In deze presentatie gaat Peter Muris in op de verschillende manieren waarop kinderen en jongeren met een angststoornis hun emoties reguleren, waar het mis kan gaan, wat dit betekent en wat ouders, leerkrachten en hulpverleners kunnen doen voor deze kinderen.
 

Emotieregulatie bij kinderen en jongeren met ADHD
prof.dr. Roeljan Wiersema
 
Veel kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD hebben niet enkel moeite met het reguleren van hun aandacht en gedrag, maar ook van hun emoties. Pas recent zien we echter een sterkere focus op emotieregulatie problemen binnen wetenschappelijke studies naar ADHD. Emotieregulatie problemen zijn geenszins uniek voor ADHD, maar verdienen wel de nodige aandacht. In deze bijdrage schetst Roeljan Wiersema de stand van zaken rond emotieregulatie bij ADHD op basis van de bestaande wetenschappelijke literatuur en recent onderzoek uitgevoerd binnen de onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de universiteit Gent. Daarbij wordt natuurlijk ook stil gestaan bij de implicaties voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek en de (klinische) praktijk.
 

Emotieregulatie bij kinderen met een LVB
dr. Mariët van der Molen
 
Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking hebben vaak moeite met hun emotieregulatie. In deze lezing bespreekt Mariet van der Molen de factoren die ten grondslag liggen aan dit tekort aan reguleren, waarbij de belangrijkste overkoepelende factor de relatief grote achterstand in sociaal-emotionele vaardigheden is. Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden wordt bovendien gekeken naar manieren om met deze tekorten in de emotieregulatie om te gaan zowel vanuit de begeleider/docent als vanuit het kind zelf.
 

Emotieregulatie bij jongeren met autisme
drs. Jeroen Bartels
 
Jongeren met autisme hebben vaak moeite met het omgaan met hun emoties. Autisme-specifieke eigenschappen als het moeilijk met onrecht kunnen omgaan, het te direct zijn in de communicatie, overmatig precies vasthouden aan gemaakte afspraken, zintuiglijke overprikkeling kunnen bij jongeren met autisme leiden tot boosheid, frustratie en emotieregulatieproblemen. In zijn presentatie zal Jeroen Bartels ingaan op de huidige stand van zaken rondom emotieregulatie bij kinderen en jongeren met ASS waarbij de nadruk zal liggen op ervaringen uit de klinische praktijk. Er zullen vele praktische voorbeelden en aanbevelingen over de behandeling van deze doelgroep de revue passeren waarbij steeds de link gelegd wordt tussen de kenmerken van ASS en emotieregulatieproblematiek.
 
prof.dr. Walter Matthys
Walter Matthys is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht Agressie bij kinderen. Hij heeft onderzoek gedaan naar psychologische en neurobiologische oorzaken van gedragsproblemen en naar methoden om gedragsproblemen te beïnvloeden. Als kinder- en jeugdpsychiater was hij werkzaam bij het UMC Utrecht.
 
prof.dr. Peter Muris
Peter Muris is hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de vakgroep Klinische psychologie van de Universiteit Maastricht. Tevens is hij werkzaam als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut in een tweedelijnsinstelling voor kinderen en jongeren.
 
 
prof.dr. Roeljan Wiersema
Roeljan Wiersema is hoofddocent en verbonden aan de onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de vakgroep Experimenteel-Klinische en gezondheidspsychologie van de Universiteit Gent.
 
 
dr. Mariët van der Molen
Mariët van der Molen is ontwikkelingspsycholoog. Ze is gepromoveerd op het werkgeheugen en de trainingsmogelijkheden daarvan bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Na jaren in de praktijk en op universiteiten gewerkt te hebben, is zij in 2017 haar eigen onderzoek, onderwijs, en adviesbureau gestart.
 
drs. Jeroen Bartels
Jeroen Bartels is gz-psycholoog en werkt met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en zelfcontroleproblemen. Momenteel werkt hij wisselend in Spanje en Nederland als behandelaar binnen de hulpverlening en als docent bij verschillende nascholingsorganisaties. 
 
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, logopedisten, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met emotieregulatieproblemen bij kinderen en jongeren.
 
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor: kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt), psychiaters (NVVP), logopedisten (NVLF) en jeugdprofessionals (SKJ).
 
• De NVVP heeft het congres met 4 punten geaccrediteerd.
• De SKJ heeft het congres met 2,5 punt geaccrediteerd (SKJ200248).
 
Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 
Deelname
Deelname aan het congres kost € 259,-.
Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annulering
Annuleren is mogelijk tot 5 oktober 2017. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Wij brengen dan alleen € 45,- administratiekosten in rekening. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 5 oktober 2017 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 


 
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
www.hotelveenendaal.com

Openbaar Vervoer
Hotel Veenendaal ligt op slechts enkele minuten loopafstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station. Bekijk hier de wandelroute van het station naar het hotel.

Met de auto
Hotel Veenendaal ligt direct aan de A12 en is ideaal bereikbaar met de auto. Bovendien parkeert u gemakkelijk en gratis in de ruime parkeergarage.

Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-WEST.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor.
Bij de tweede rotonde neemt u de tweede afslag.

Of plan uw route met Google Maps.
 

 
INSCHRIJVENBROCHURE