Eenzaamheid bij kinderen en jongeren


INSCHRIJVEN Dinsdag 22 september 2020 Veenendaal
 

Eenzaamheid, zelfbeschadiging en suicidaal gedrag
Eenzaamheid komt niet alleen voor bij ouderen. Dat bleek de afgelopen tijd toen hashtags als #maatjegezocht en #eenzamejongeren viral gingen. Ondanks dat contact leggen via internet en social media makkelijker is dan ooit, voelt drie tot tien procent van de jongeren zich chronisch eenzaam. En een op de vijf jongeren heeft last van depressieve gevoelens.

Eenzaamheid en depressieve klachten staan vaak niet op zichzelf: het kan leiden tot slaapproblemen, overmatig gebruik van drank en drugs, een laag zelfvertrouwen en sociale angst. Of zelfs tot zelfbeschadiging en zelfmoordgedachten.

Tijdens het congres op 22 september gaan deskundige sprekers in op eenzaamheid, depressie, verslaving, zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag bij kinderen en jongeren. Hoe vaak komt het voor? Hoe kunnen we deze problemen voorkomen? En wat kunnen we doen om kinderen en jongeren met deze problemen te helpen.
 
Programma

09.00 uur u Registratie en koffie

09.45 uur u Opening dagvoorzitter

09.50 u Eenzaamheid bij jongeren
09.50 u Gerine Lodder
10.45 u Zelfbeeld, sociale afwijzing en het brein
10.45 u Geert-Jan Will

11.40 uur u Koffiepauze

12.05 u Zelfbeschadiging bij jongeren
12.05 u Meike Grol

13.00 uur u Lunch

14.00 u Depressie en suïcidaal gedrag bij kinderen en jongeren
14.00 u Daan Creemers

14.55 uur u Koffiepauze

15.20 u Game- en gokverslaving bij kinderen en jongeren
15.20 u Leroy Snippe

16.15 uur u Borrel
 

Eenzaamheid bij jongeren
Eenzaamheid hoort bij het leven. Toch kan eenzaamheid in de adolescentie problematisch zijn: het kan ernstige gevolgen hebben voor mentale gezondheid, fysieke gezondheid en het functioneren in de maatschappij. In haar lezing gaat Gerine Lodder in op de vraag welke vormen van eenzaamheid er zijn, en wanneer eenzaamheid problematisch wordt. Ook staat ze stil bij veel voorkomende oorzaken van eenzaamheid, en hoe we, rekening houdend met de veelheid aan oorzaken, eenzaamheid het best aan kunnen pakken.
 
Spreker: dr. Gerine Lodder

Zelfbeeld, sociale afwijzing en het brein
Of je nu oud of jong bent: een afwijzing doet pijn. Maar afwijzing tijdens de kindertijd en adolescentie heeft grotere gevolgen dan afwijzing tijdens andere levensfases. Chronische afwijzing tijdens de jeugd verhoogt het risico op het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld en psychische problemen zoals een depressie. In deze presentatie laat Geert-Jan Will zien hoe we deze fenomenen beter kunnen begrijpen door de hersenen te bestuderen. Eerst laat hij zien dat de manier waarop de hersenen reageren op acceptatie en afwijzing vergelijkbaar is met de manier waarop ze reageren op basisprikkels die cruciaal zijn voor overleving zoals voedsel of pijn. Vervolgens laat hij zien dat de intensiteit van hersenreacties op afwijzing bij adolescenten samenhangt met de mate waarin zij tijdens hun basisschooltijd zijn gepest. Tenslotte bespreekt hij hoe hersenonderzoek kan bijdragen aan interventies om jongeren te helpen die kampen met psychische problemen ten gevolge van chronische afwijzing zoals depressie.
 
Spreker: dr. Geert-Jan Will

Zelfbeschadiging bij jongeren
In haar lezing vertelt Meike Grol een persoonlijk verhaal over haar verleden met zelfbeschadiging. Meike begon zichzelf op 13-jarige leeftijd te beschadigen. Ze vertelt wat ertoe geleid heeft dat ze dit ging doen en wat de zelfbeschadiging met haar deed. Ze gaat ook in op hoe docenten en hulpverleners met haar zelfbeschadiging omgegaan zijn en hoe ze dit heeft beleefd. Ten slotte wordt vanuit een combinatie van persoonlijke en professionele ervaringen en theorie besproken hoe zelfbeschadiging te signaleren is, hoe je als docent of hulpverlener het gesprek aangaat over zelfbeschadiging en welke interventies wel en juist niet werken. Na deze lezing heeft de deelnemer een beeld van wat zelfbeschadiging is, hoe het ontstaat en wat de effecten ervan zijn en de deelnemer neemt praktische tips mee naar huis over het signaleren van en omgaan met zelfbeschadigend gedrag bij jongeren.
 
Spreker: Meike Grol

Depressie en suïcidaal gedrag: preventie en behandeling
Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 37.000 jongeren ernstig depressief. Dit geeft veel verdriet en is één van de belangrijkste risicofactoren voor suïcide. Daarnaast is maar liefst twintig procent van de jongeren niet depressief, maar toch te somber. Meisjes zijn er gevoeliger voor dan jongens. En het valt leraren en ouders lang niet altijd op.
In zijn presentatie zal Daan Creemers ingaan op depressieve stoornissen en suïcidaliteit bij jongeren. Op basis van zijn werk bij GGZ Oost Brabant laat hij zien hoe door een team van specialisten in samenwerking met ketenpartners vroegsignalering en preventie gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Door het actief delen van kennis en de integratie van regionale, laagdrempelige zorg enerzijds en adequate opschaling naar specialistische zorg – indien nodig – anderzijds, ontstaat er een continue specialisering en een toename van deskundigheid in de gehele ketenzorg. Een voorbeeld hiervan is Storm, een wetenschappelijk onderbouwde aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Door zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht te stimuleren, leren zij hun negatieve gevoelens om te buigen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot sterke, gezonde volwassenen.
 
Spreker: dr. Daan Creemers

Game- en gokverslaving bij kinderen en jongeren
Om alcohol te kunnen kopen moeten jongeren hun ID-kaart laten zien en ook voor al te heftige films en series hebben we leeftijdsgrenzen ingesteld. Iedereen is het erover eens dat onze jeugd beschermd moet worden van al te kwalijke invloeden. Maar hebben wij wel voldoende zicht op ‘nieuwe’ invloeden, zoals bijvoorbeeld gamen of het internet? En wat gebeurt er wanneer beschermingsmaatregen die wij getroffen hebben via deze nieuwe wegen worden omzeild? Bovenal: wat kunnen wij doen om jongeren te helpen hiermee om te gaan?
In zijn presentatie gaat Leroy Snippe in op deze vragen en beschrijft de uitdagingen die voortvloeien uit de digitale leefomgeving van jongeren die constant in beweging is, hoe gamen en gokken steeds dichter bij elkaar komen te liggen en hoe daar mee om kan worden gegaan. Leroy put hierbij zowel uit zijn ervaring als psycholoog bij Rodersana Verslavingszorg, als uit kennis vanuit zijn onderzoek naar gokverslaving aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Spreker: drs. Leroy Snippe
 
dr. Daan Creemers
Daan Creemers is gz-psycholoog en klinisch psycholoog. Hij is hoofd behandeling Kind & Jeugd bij GGZ Oost Brabant en coördineert de onderzoekslijn Internaliserende gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren.
 
Meike Grol
Meike Grol is HBO-verpleegkundige en werkzaam bij RIBW Brabant als herstelcoach. Vanuit haar eigen bedrijf MeiZorg geeft ze gastlessen en trainingen over het omgaan met zelfbeschadigend gedrag in de zorg en het onderwijs.
 
dr. Gerine Lodder
Gerine Lodder is ontwikkelingspsycholoog en als universitair docent verbonden aan de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de universiteit van Tilburg. Ze is gespecialiseerd in sociale gezondheid en eenzaamheid bij jongeren.
 
drs. Leroy Snippe
Leroy Snippe is psycholoog en doet promotie-onderzoek naar gokverslaving aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast werkt hij als behandelaar bij verslavingszorginstelling Rodersana waar hij jonge gokverslaafden behandelt.
 
dr. Geert-Jan Will
Geert-Jan Will is verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden. Hij promoveerde op onderzoek naar de invloed van sociale afwijzing op sociaal gedrag in de adolescentie. Momenteel onderzoekt hij de hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan problemen in het zelfbeeld van pubers met een depressie.
 
Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met eenzaamheid, depressie, verslaving, zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag bij kinderen en jongeren.
 
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO), klinisch (neuro)psychologen (FGZPt) en jeugdprofessionals (SKJ).
 
• De SKJ heeft het congres met 5 punten geaccrediteerd voor jeugdprofessionals.
• De FGZPt heeft het congres met 5 punten geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.
• NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
– herregistratie: 5 punten
– opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
– opleiding – behandeling: 1,5 punten
– opleiding – overig taken: 0,5 punten
 
Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.
 
Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 
Deelname
Deelname aan het congres kost € 269,-.

Dit is inclusief koffie, thee, lunch, borrel, congresmaterialen, bewijs van deelname en pdf’s van de presentaties (deze laatste worden achteraf gemaild).

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.
 
Annuleren
Annuleren is mogelijk tot 19 maart 2020. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan alleen administratiekosten (€ 45,-) in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 20 maart 2020 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen door een collega, mits dit van tevoren schriftelijk bij de organisatie wordt aangevraagd.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 


 
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
www.hotelveenendaal.com

Openbaar Vervoer
Hotel Veenendaal ligt op slechts enkele minuten loopafstand van station Veenendaal-De Klomp. Bussen en treinen stoppen op dit station. Bekijk hier de wandelroute van het station naar het hotel.

Met de auto
Hotel Veenendaal ligt direct aan de A12 en is ideaal bereikbaar met de auto. Bovendien parkeert u gemakkelijk en gratis in de ruime parkeergarage.

Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-WEST.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonald’s gaat u rechtsaf, de Voorpoort.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor.
Bij de tweede rotonde neemt u de tweede afslag.

Of plan uw route met Google Maps.
 

 
INSCHRIJVEN