Congres Verschillen tussen jongens en meisjes


Presentaties Dinsdag 20 november 2018 Veenendaal

Lange tijd werd aangenomen dat vooral jongens last hebben van stoornissen als ADHD, autisme en gedragsproblemen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat ADHD, autisme en gedragsproblemen vaker dan gedacht ook bij meisjes voorkomen. Toch worden deze stoornissen bij hen vaak niet herkend. Met alle gevolgen van dien.

Tijdens het congres op 20 november gaan deskundige sprekers dieper in op de verschillen tussen jongens en meisjes. Daarbij gaat het er niet zozeer om of jongens dan wel meisjes meer of minder last hebben van specifieke stoornissen en problemen, maar meer of er bij meisjes sprake is van ander gedrag, andere uitingsvormen, andere symptomen. En zo ja, hoe komt dit? Wat betekent dit? En wat kunnen we doen om hen te helpen?