Prikkelverwerking bij kinderen en jongeren 2018


PRESENTATIES Donderdag 14 juni 2018 Aristo Utrecht
 
Prikkelverwerking bij kinderen en jongeren
Goede prikkelverwerking is cruciaal voor een gezonde cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Helaas verloopt (sensorische) informatieverwerking niet bij alle kinderen en adolescenten optimaal. Voor sommige kinderen kunnen dagelijkse prikkels zoals geluiden, aanrakingen of drukte heel intens zijn, zij raken snel overprikkeld. Andere kinderen hebben juist moeite om sommige prikkels waar te nemen, zij hebben last van onderprikkeling.
 
Een andere manier van (sensorische) informatieverwerking komt vaak voor bij kinderen met stoornissen als AD(H)D, ASS en TOS. Hoewel er ook binnen deze groepen aanzienlijke verschillen kunnen bestaan. En ook kinderen zonder een specifieke stoornis kunnen moeite met prikkelverwerking hebben. Wat weten we over prikkelverwerking bij kinderen en jongeren? En vooral ook, wat kunnen we voor hen doen?