Behandeling van volwassenen met ASS

voorzijde behandeling ass
Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht
Heeft reeds plaatsgevondenBrochure


De aandacht voor volwassenen met ASS is de laatste jaren sterk toegenomen. Toch staat de zorgverlening aan normaal begaafde volwassenen met ASS nog in de kinderschoenen. De werkgroep Behandeling Consortium Autismespectrumstoornissen bij volwassenen (CASS18+) spant zich in om hier verandering in te brengen. Mede hierdoor is onlangs bij Hogrefe Uitgevers het boek Behandeling van volwassenen met een ASS verschenen. Naar aanleiding van dit boek werd op 23 januari 2014 een congres georganiseerd over recente ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van volwassenen met ASS.
 
Tijdens het congres gingen vooraanstaande deskundigen in op verschillende psychosociale en biomedische interventies. Daarbij werd ook stilgestaan bij de praktijk aan de hand van voorbeelden en casussen.

Presentaties

Levensloopbegeleiding bij ASS – dr. Jan-Pieter Teunisse
CGT en schematherapie bij ASS – drs. Caroline Schuurman
Mindfulness bij ASS – dr. Annelies Spek
Partnercursus ASS voor vrouwen – dr. Els Blijd-Hoogewys
Klinische behandelingen van ASS – mr.dr. Bram Sizoo
Zelfredzaamheidstraining bij ASS – dr. Annemiek Palmen
ASS en ADHD – drs. Anne van Lammeren
 

dr. Els Blijd-Hoogewys is klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut en hoofd behandelzaken INTER-PSY Autismeteam en Infantteam.

drs. Astrid van Dijk is directeur R&D bij het Dr. Leo Kannerhuis in Doorwerth en voorzitter van de Raad van Advies van Leo Kannerhuis Nederland.

drs. Wil Koning is als gz-psycholoog freelance werkzaam en als consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise.

drs. Anne van Lammeren is werkzaam als psychiater bij de polikliniek volwassenen van het Universitair centrum voor Psychiatrie van het UMC Groningen.

dr. Annemiek Palmen is orthopedagoog/gz-psycholoog en verbonden aan de afdeling R&D van het Dr. Leo Kannerhuis. Daarnaast is zij als docent werkzaam bij de vakgroep Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

drs. Caroline Schuurman is gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut bij Transparant en het Dr. Leo Kannerhuis, en hoofdopleider bij RINO Utrecht.

mr.dr. Bram Sizoo is psychiater en hoofd van het Centrum Ontwikkelingsstoornissen bij Dimence in Deventer.

dr. Annelies Spek is tot eind januari werkzaam als klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij GGZ Eindhoven. Vanaf 1 februari zal zij, in samenwerking met Bosman GGZ, een autisme expertisecentrum oprichten in Utrecht.

dr. Jan-Pieter Teunisse is lector, klinisch neuropsycholoog en senioronderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Dr. Leo Kannerhuis.
 

Doelgroep
Psychologen, (psycho)therapeuten, psychiaters en iedereen die beroepshalve te maken heeft met volwassenen met een ASS.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de FGzP, de VGCt, de NVVP en de V&VN-SPV.

Het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals heeft 6 punten toegekend voor scholing GGZ en SPV.
De FGZP heeft 4 punten toegekend voor klinisch psychologen.
De NVVP heeft 5 punten toegekend voor psychiaters.
De VGCT heeft 3 punten toegekend voor cognitief-gedragstherapeuten.
 

Deelname aan het congres kost € 249,-
Dit is inclusief btw, koffie, thee, lunch en borrel.

Bovendien ontving elke deelnemer het boek Behandeling van volwassenen met een ASS onder redactie van Schuurman, Blijd-Hoogewys en Gevers.

Dit boek is eind november 2013 bij Hogrefe Uitgevers verschenen en is mede tot stand gekomen door de werkgroep Behandeling Consortium Autismespectrumstoornissen bij volwassenen (CASS18+).

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 23 december 2013 vindt restitutie plaats onder aftrek van € 35,00 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 

 

Hogrefe Uitgevers
Hogrefe Uitgevers geeft tests en boeken uit voor professionals in de psychologie, psychiatrie en psychotherapie. Hieronder treft u een selectie aan van een aantal uitgaven over autisme. Klik op een van omslagen voor meer informatie.

Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenCognitieve gedragstherapie bij autismeSpek_Autismespectrumstoornissen bij volwassenenMindfulness bij volwassenen met autismeAtypischWerken met Asperger
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omslag boek behandeling van volwassenen met een ass
Elke deelnemer ontving gratis het boek
Behandeling van volwassenen met een ASS
onder redactie van Caroline Schuurman,
Els Blijd-Hoogewys en Peggy Gevers!


Dit congres werd georganiseerd door 11 congressen in samenwerking met Hogrefe Uitgevers.