Workshop Autisme bij pubers 2019


PRESENTATIE Donderdag 27 juni 2019 Domstad Utrecht
 

Autisme in de pubertijd
De puberteit is een uitdagende periode voor veel mensen met autisme. Er treden veel lichamelijke, cognitieve en sociale veranderingen op die vaak gepaard gaan met intense emoties en ontregeld gedrag. Ook worden de contacten met leeftijdsgenoten, ouders en leerkrachten vaak ingewikkelder. Daarom hebben veel pubers met autisme én hun ouders behoefte aan ondersteuning bij de zogenaamde ‘ontwikkeltaken’, zoals de overgang naar voortgezet onderwijs en het maken en houden van vrienden.

Ontwikkeling en ondersteuning
Op donderdag 27 juni 2019 geeft Kirstin Greaves-Lord een workshop over autisme bij pubers. Zij gaat hierbij in op de volgende vragen: welke uitdagingen in de ontwikkeling hebben pubers met autisme precies? Waardoor komt dat? Wat hebben verschillende interventies te bieden? Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van deze interventies? En wat heb je nodig om deze het beste toe te passen? Aan de hand van wetenschap én praktijk worden deze onderwerpen behandeld.

Programma
13.00 uur w Inloop en koffie  

13.30 u Ontwikkelingen in de puberteit bij jongeren met autisme
13.30 u ACHTERGROND
15.00 uur w Pauze
15.15 u Ondersteuning bij ontwikkeltaken van jongeren met autisme
15.15 u AAN DE SLAG
16.45 uur w Einde
 
Leerdoelen
Na het volgen van deze workshop:
• weet u wat er bij jongeren met autisme anders kan gaan in de sociale, emotionele, cognitieve, gedragsmatige en seksuele ontwikkeling;
• begrijpt u hoe problemen in de ontwikkeling bij jongeren met autisme kunnen ontstaan;
• kunt u wetenschappelijk onderbouwde methoden bedenken waarmee jongeren met autisme én hun ouders kunnen worden ondersteund bij ontwikkeltaken;
• weet u hoe een aantal technieken kan worden toegepast om o.a. de sociale cognitie te bevorderen bij jongeren met autisme, en behandeldoelen te verhelderen en te prioriteren in goede afstemming met alle betrokkenen.
 
Dr. Kirstin Greaves-Lord
Kirstin Greaves-Lord is klinisch onderzoeker/neurolinguïst. Zij is hoofd van het gezamenlijke Research, Development & Education Programma Autisme van de TOP GGZ afdelingen Jonx Autisme & Yulius Autisme en de afdeling Kinder- & jeugdpsychiatrie/Psychologie van het Erasmus MC–Sophia. Tevens is zij programmaleider van de Academische Werkplaats Autisme. Haar wetenschappelijke werk richt zich op autisme en psychische problematiek in de adolescentie en jongvolwassenheid, plus de effectiviteit en doelmatigheid van interventies gericht op de sociale communicatie, waarbij personen uit de sociale context (zoals gezin, school, vrije tijd en werk) nauw betrokken worden ter bevordering van de maatschappelijke participatie. Ze begeleidt een team van junior en senior onderzoekers en heeft daarmee diverse initiatieven ontplooid om de kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten door middel van kennisdeling en samenwerking aan innovatieve zorgproducten.
 

Doelgroep
Psychologen, orthopedagogen, (psycho)therapeuten, psychiaters, eerstelijnspsychologen, spv’ers, coaches en andere hulpverleners die in hun werk in aanraking komen met jongeren met een autismespectrumstoornis.
 
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO) en jeugdprofessionals (SKJ).

• De SKJ heeft de workshop met 3 punten geaccrediteerd voor jeugdprofessionals (SKJ204033).
• NIP K&J en NVO OG hebben de workshop als volgt geaccrediteerd:
– herregistratie: 3 punten
– opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
– opleiding – behandeling: 1,0 punten

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij een van bovenstaande registers hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.

Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid op het congres verplicht.
 

Deelname
Deelname aan de workshop kost € 129,-. Dit is inclusief koffie, thee, bewijs van deelname en pdf van de presentaties (deze laatste wordt achteraf gemaild).

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

Annulering
Annuleren is mogelijk tot 30 mei 2019. Dit dient schriftelijk (= per email) te gebeuren. Wij brengen dan alleen € 25,- administratiekosten in rekening. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten. Vanaf 31 mei 2019 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie wordt gemeld.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.
 

routekaart domstad
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Het gebouw is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, auto en te voet vanaf Utrecht Centraal station.

Openbaar vervoer
Lopend (ca. 10 minuten) uitgang Jaarbeursplein; dan Jaarbeurs aan de rechterzijde passeren, het parkeerterrein schuin oversteken volgens het kaartje. Bij de stoplichten de grote weg met sneltram oversteken, u ziet het gebouw voor u in de zijstraat.

Met de sneltram bij halte Graadt van Roggenweg uitstappen, u ziet het gebouw direct in de zijstraat ten westen van de halte.

Met de auto
Vanuit alle richtingen borden Centrum/ Jaarbeurs aanhouden.
Zodra u op het Westplein (groot verkeersplein bij de Jaarbeurs/ NH hotel) aangekomen bent, volgt u de weg langs de sneltram richting zuid-west (stad uit). Dit is de Graadt van Roggenweg.
U neemt na het Westplein direct de parallelweg, daarna de eerste weg rechts (Koningsbergerstraat).

Parkeren
De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden parkeergelegenheid op loopafstand van de locatie (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg). Op de parkeerplaats van Domstad zelf, aan de achterzijde van het pand, kunt u weliswaar gratis, maar zeer beperkt uw auto kwijt. Daarbij geldt vol=vol. Voor mindervalide gasten reserveren wij op uw verzoek graag een plek.

Let op: in de wijk rondom het Cursus- en vergadercentrum is het betaald parkeren middels betaalautomaten (pinnen).

U kunt ook parkeren bij P+R Westraven. Gelegen direct aan de A12, voldoende overdekte parkeergelegenheid en met de sneltram bent u in 10 minuten bij Cursus en vergadercentrum Domstad. Meer informatie vindt u op www.slimutrechtin.nl
 

Hogrefe Uitgevers
Hogrefe Uitgevers geeft tests en boeken uit voor professionals in de psychologie, psychiatrie en psychotherapie. Hieronder treft u een selectie aan van een aantal uitgaven over autisme bij volwassenen.

Klik op de omslagen voor meer informatie.
 
Cognitieve gedragstherapie bij autismeSpek_Autismespectrumstoornissen bij volwassenenMindfulness bij volwassenen met autismeAspergirls
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BROCHURE