ASS bij volwassenen en forensische problematiek

voorzijde ass en forensische
Donderdag 15 mei 2014 La Place Utrecht
Heeft reeds plaatsgevondenBrochure


In de media wordt bij geweldsdelicten al snel geroepen dat iemand autistisch is. Zeker als het om moord gaat, wordt vaak gesuggereerd dat de dader autisme zou kunnen hebben. Dat is spijtig, want hoewel geweldsdelicten en seksuele delicten geregeld voorkomen bij mensen met ASS, is het nog maar de vraag of – en zo ja, hoe – het hebben van een autismespectrumstoornis het risico verhoogt op het plegen van een delict.

In deze workshop werd in het eerste gedeelte ingegaan op de bestaande literatuur over en het onderzoek naar ASS en forensische problematiek. In het tweede gedeelte werd aan de hand van voorbeelden gekeken naar de samenhang tussen delinquent gedrag en ASS. Hierbij werd onder andere gebruikgemaakt van cognitieve theorieën. Er was aandacht voor geweldsdelicten, seksuele delicten en probleemgedrag zoals stalken. In het derde deel werd gekeken naar de mogelijkheden voor behandeling, hoe binnen een behandeling rekening gehouden moet worden met ASS, de problemen die men daarbij kan tegenkomen en hoe die mogelijk opgelost kunnen worden.

Ankie van der Reijken is psychiater en doet onderzoek naar de samenhang tussen autisme en forensische problematiek. Sinds 1997 is zij werkzaam bij Centrum Autisme Leiden, afdeling volwassenen. Daarnaast is zij verbonden aan het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie), bestuurslid van CASS18+ (Consortium Autismespectrumtoornissen voor mensen van 18 jaar en ouder), en redactielid van het WTA (Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme).

Petra Geerligs is gz-psycholoog en verbonden aan de afdeling psychodiagnostiek en psychotherapie van de Van der Hoevenkliniek te Utrecht.

De workshopserie ASS BIJ VOLWASSENEN organiseert 11 congressen in samenwerking met Annelies Spek, hoofd Autisme Kennis Centrum, Bosman GGZ, www.autismekenniscentrum.nl.

Doelgroep
GZ-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, therapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers en iedereen die te maken heeft met volwassenen met autisme.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de FGZP, NVVP en het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

• De FGZP heeft de workshop met 3 PE-punten geaccrediteerd voor klinisch (neuro)psychologen.
• De NVVP heeft de workshop met 3 PE-punten geaccrediteerd voor psychiaters.
• Het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals heeft de workshop met 3 PE-punten geaccrediteerd voor scholing GGZ, Justitiële Verpleegkunde en SPV.

Deelname aan de workshop kost € 125,-
Dit is inclusief btw, koffie en thee.
 
Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 17 april 2014 vindt restitutie plaats onder aftrek van € 35,00 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.

La Place Vergadercentrum, Hoog Catharijne, Utrecht
Rijnkade 5
3511 LC Utrecht

La Place Vergadercentrum bevindt zich boven de V&D in Hoog Catharijne. Om het Vergadercentrum te bereiken, neemt u de lift in de V&D naar de 5e verdieping.
Daar kunt u zich bij de receptie melden.

Hogrefe Uitgevers

Hogrefe Uitgevers geeft tests en boeken uit voor professionals in de psychologie, psychiatrie en psychotherapie. Hieronder treft u een selectie aan van een aantal uitgaven over autisme bij volwassenen.

Klik op de omslagen voor meer informatie.

Spek_Autismespectrumstoornissen bij volwassenenMindfulness bij volwassenen met autismeDiagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenCognitieve gedragstherapie bij autisme
behandeling autisme omslag defWerken met Asperger